Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Montaža proizvedenih elemenata PVC i aluminijske stolarije

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti

 • standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)
 • specijalizirana učionica opremljena didaktičkom opremom
 • specijalizirana učionica/radionica/praktikum (oprema, alati i strojevi za ručnu, strojnu obradu, spajanje i montažu)
 • Postizanje dijela ishoda ostvaruje se kod poslodavca koji posjeduje propisani radni prostor i opremu.

 

Kadrovski uvjeti

 • Najmanje razina 4.1 HKO-a odgovarajućeg profila s najmanje 5 godina radnog iskustva.

   

   

  Ishodi učenja mogu se ostvariti formalnim, neformalnim i informalnim učenjem. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

 

Primjer vrednovanja:

Pripremiti otvor za ugradnju stolarije: očistiti otvor, odrediti razinu i visinu ugradnje elemenata te po potrebi proširiti otvore odgovarajućim alatom. Postaviti okvir stolarije u postojeće otvore na objektu te osigurati pravilno poravnanje i razmak te ga učvrstiti vijcima i pur pjenom. Montirati krila PVC i aluminijske stolarije na okvir te ugraditi izolaciju oko montirane stolarije. Provjeriti funkcionalnost stolarije nakon montaže.

 

Nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

Ishodi učenja (8)
1.
očistiti i pripremiti otvor za ugradnju stolarije
2.
odrediti razinu i visinu ugradnje elemenata
3.
postaviti okvir stolarije u postojeće otvore na objektu
4.
osigurati pravilno poravnanje i razmak
5.
montirati izrađenu PVC i aluminijsku stolariju u otvore na građevinskom objektu
6.
učvrstiti elemente vijcima i pur pjenom
7.
ugraditi izolaciju oko montirane stolarije
8.
provjeriti funkcionalnost PVC i aluminijske stolarije nakon montaže
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije / Proizvođačica i monterka aluminijske i PVC stolarije (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 200
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Montaža proizvedenih elemenata PVC/ALU stolarije i kontrola izvršene montaže
Upisan temeljem zahtjeva
Proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije / Proizvođačica i monterka aluminijske i PVC stolarije (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
31.3.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno