Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Izrada i montaža PVC i aluminijske stolarije

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti

 • standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)
 • specijalizirana učionica opremljena didaktičkom opremom
 • specijalizirana učionica/radionica/praktikum (oprema, alati i strojevi za ručnu, strojnu obradu, spajanje i montažu)
 • Postizanje dijela ishoda ostvaruje se kod poslodavca koji posjeduje propisani radni prostor i opremu.

 

Kadrovski uvjeti

 • Najmanje razina 4.1 HKO-a odgovarajućeg profila s najmanje 5 godina radnog iskustva.

   

   

  Ishodi učenja mogu se ostvariti formalnim, neformalnim i informalnim učenjem. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

 

Primjer vrednovanja:

Prema zahtjevima klijenta potrebno je izraditi i ugraditi stolariju na objekt. Sukladno tehničko tehnološkoj dokumentaciji i radnom nalogu, pojasniti postupak izrade i montaže PVC i aluminijske stolarije. Nakon odabira potrebnih profila, okova i ostalih sastavnih dijelova stolarije, izraditi različite izvedbe prozora i vrata, lučnih i kosih elemenata, kliznih, podizno-kliznih i posmično-kliznih stijena, izvođenjem tehnoloških operacija na strojevima i sa alatima za izradu PVC i aluminijske stolarije. Ugraditi izrađenu stolariju na objekt i ispitati točnost i funkcionalnost.

 

Nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

Ishodi učenja (9)
1.
objasniti tehnologiju izrade i montaže PVC i aluminijske stolarije
2.
odabrati potrebne profile, okove i dijelove za izradu stolarije
3.
izvoditi tehnološke operacije na strojevima
4.
izraditi različite izvedbe prozora i vrata
5.
izraditi lučne i kose elemente
6.
izraditi klizne, podizno-klizne i posmično-klizne stijene
7.
rukovati alatima i strojevima za izradu i montažu aluminijske i PVC stolarije
8.
ugraditi izrađenu stolariju na objektu
9.
ispitati točnost i funkcionalnost ugrađene stolarije na objektu
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije / Proizvođačica i monterka aluminijske i PVC stolarije (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 200
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Upisan temeljem zahtjeva
Proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije / Proizvođačica i monterka aluminijske i PVC stolarije (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
31.3.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno