Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Priprema proizvodnje stolarije

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti

  • standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)
  • specijalizirana učionica opremljena didaktičkom opremom

 

Kadrovski uvjeti

  • Najmanje razina 6.st i/ili 6.sv HKO-a odgovarajućeg profila.

     

     

    Ishodi učenja mogu se ostvariti formalnim, neformalnim i informalnim učenjem. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

 

Primjer vrednovanja:

Prema zadanoj tehničko tehnološkoj dokumentaciji nabrojati postupke pripremnih radova za izradu PVC i aluminijske stolarije. Uz korištenje računalnog programa dimenzionirati predviđeni zadani oblik stolarije, izraditi specifikaciju potrebnog materijala i radni nalog sa specifikacijama i karakteristikama konačnog proizvoda. Objasniti postupke pripreme i provjere ispravnosti alata, strojeva i pribora te izvršiti njihovu pripremu za rad.

 

Nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

Ishodi učenja (10)
1.
objasniti postupke pripremnih radova za izradu PVC i aluminijske stolarije
2.
koristiti tehničko-tehnološku dokumentaciju
3.
specificirati karakteristike konačnog proizvoda
4.
koristiti računalni program za dimenzioniranje stolarije
5.
izraditi specifikaciju potrebnog materijala koristeći odgovarajuće računalne programe
6.
izraditi radni nalog
7.
opisati postupak pripreme alata, strojeva i pribora za izradu PVC i aluminijske stolarije
8.
pripremiti alate, strojeve i pribor za izradu PVC i aluminijske stolarije
9.
provjeriti ispravnost alata, strojeva i pribora prije i nakon korištenja
10.
dopremiti repromaterijal
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije / Proizvođačica i monterka aluminijske i PVC stolarije (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 200
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Analiziranje, planiranje i organiziranje radnih procesa proizvodnje i montaže PVC/ALU stolarije
Upisan temeljem zahtjeva
Proizvođač i monter aluminijske i PVC stolarije / Proizvođačica i monterka aluminijske i PVC stolarije (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
31.3.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno