Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - E-poslovanje u turizmu i ugostiteljstvu

Razina HKO
4
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti:

• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

• specijalizirana učionica s potrebnom opremom, priborom, strojevima i uređajima, sredstvima potrebnima za rad

• ugostiteljski objekt

 

 

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6.st ili 6.sv HKO-a odgovarajućeg profila.

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvariti formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

ZADATAK: učenici rješavaju projektni zadatak u kojem treba prepoznati vrstu te navesti prednosti i nedostatke e-poslovanja u ugostiteljstvu prema zadanom zadatku, definirati jedan/dva/tri SMART cilja za zadatak, predložiti način ostvarivanja SMART cilja, objaviti objavu o ugostiteljskoj usluzi i/ili proizvodu na određenoj digitalnih platformi prema zadatku, koristiti digitalnu platformu HUB kod nabave lokalnih, domaćih proizvoda (sa OPG-a) te navesti prednosti digitalnih usluga iz Ministarstva turizma prema zadanom zadatku. 

Ishodi učenja (5)
1.
razlikovati vrste e-poslovanja
2.
definirati SMART ciljeve u području ugostiteljstva
3.
primijeniti različite segmente elektroničkog poslovanja u području ugostiteljstva
4.
koristiti e-poslovanje na digitalnoj platformi za potrebe ugostiteljstva i turizma
5.
pripremiti podatke o korisnicima elektroničke burze
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 197
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.3.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno