Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Poslovanje prijamnog odjela

Razina HKO
4
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti:

• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

• specijalizirana učionica s potrebnom opremom, priborom, strojevima i uređajima, sredstvima potrebnima za rad

• ugostiteljski objekt

 

Kadrovski uvjeti:  najmanje razina 4.2 HKO-a odgovarajućeg profila

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvariti formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

ZADATAK: Učenici igraju uloge. Učenik 1. u ulozi je gosta hotela koji planira noćenje od 5 dana u hotelu, a učenik 2. u ulozi je osobe koja vrši prijam gosta. Učenik 2. dočekuje učenika 1. (gosta), vrši prijam, planira, bilježi i organizira sve potrebne aktivnosti prema željama i potrebama gosta te na kraju vrši provjeru zadovoljstva gosta (usmeno ili pismeno). Po odlasku, učenik 2., odjavljuje gosta te izdaje i naplaćuje pružanu uslugu poštujući sve propisane procedure i zakonske propise. 

Ishodi učenja (6)
1.
obaviti prijam gosta sukladno dokumentaciji i zakonskoj regulativi
2.
organizirati boravak gosta sukladno pravilima i procedurama ugostiteljskog objekta
3.
izraditi račun za sve sadržaje i usluge koje je gost koristio
4.
odjaviti gosta sukladno propisanim procedurama i zakonskim propisima
5.
izraditi obračun naplaćenih usluga
6.
ispitati zadovoljstvo gosta pruženom uslugom
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 197
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.3.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno