Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Priprema i pružanje usluge smještaja

Razina HKO
4
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 

MATERIJALNI UVJETI:

·       standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

·       specijalizirana učionica

·       ugostiteljski objekt

 

KADROVSKI UVJETI:  najmanje razina 4.1 HKO-a  odgovarajućeg profila

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvariti formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

ZADATAK: učenik dobiva zadatak pripremiti sobu u hotelu s tri zvjezdice za dolazak i boravak gostiju. Za to je potrebno izvršiti provjeru tehničke ispravnosti sobe i popuniti obrasce o tehničkoj ispravnosti.

 

Ishodi učenja (6)
1.
razlikovati vrste smještajnih jedinica
2.
objasniti standarde u smještajnim jedinicama
3.
pripremiti prostore u smještajnim jedinicama za boravak gostiju prema propisanim standardima
4.
planirati vrijeme čišćenja i pospremanja smještajnih jedinica i ostalih prostora
5.
voditi evidenciju o higijeni i tehničkoj ispravnosti u svim prostorima smještajnog objekta
6.
provoditi aktivnosti u skladu s pravilnicima za smještajne objekte
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 197
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje vlastitog rada i rada osoblja u ugostiteljskom objektu
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.3.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno