Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Tehnike posluživanja jela i pića

Razina HKO
4
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
8
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti:

• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

• specijalizirana učionica s potrebnom opremom, priborom, strojevima i uređajima, sredstvima potrebnima za rad

• ugostiteljski objekt

 

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 4.1 HKO-a odgovarajućeg profila

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvariti formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

ZADATAK: Na stolu ispred učenika nalazi se slijed od tri jela: predjelo, glavno jelo (mesno i riblje) i desert te različite vrste alkoholnih pića. Učenik dobiva zadatak simulirati stvarnu situaciju u ugostiteljskom objektu u kojem treba poslužiti sljedove jela prema pravilima struke i pred stolom gosta otvoriti, poslužiti i prezentirati piće.

Ishodi učenja (10)
1.
razlikovati tehnike posluživanja različitih vrsta jela
2.
primijeniti tehnike posluživanja juha
3.
primijeniti tehnike posluživanja mesnih i ribljih jela
4.
primijeniti tehnike posluživanja slastica
5.
razlikovati vrste vina i načine posluživanja s obzirom na njihove karakteristike
6.
poslužiti vino odgovarajućom tehnikom
7.
navesti vrste i trendove u posluživanju piva
8.
poslužiti pivo odgovarajućom tehnikom
9.
poslužiti alkoholna pića prema pravilima struke
10.
poslužiti bezalkoholna pića odgovarajućom tehnikom
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 197
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.3.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno