Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osnove prigotavljanja jela

Razina HKO
4
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
8
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti:

• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

• specijalizirana učionica s potrebnom opremom, priborom, strojevima i uređajima, sredstvima potrebnima za rad

• ugostiteljski objekt

 

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 4.1 HKO-a odgovarajućeg profila.

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvariti formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

Vježba: Učenik dobiva zadatak samostalno prigotoviti mesno jelo s prilogom. Za izvršavanje zadatka, učenik treba odabrati odgovarajuće namirnice za prigotavljanje jela, potom prigotoviti mesno jelo s prilogom koristeći odgovarajući termički postupak. Po završetku, učenik treba prigotovljeno jelo dekorirati i poslužiti na tanjur vodeći računa o temperaturi jela. Prilikom izvršavanja zadatka, učenik treba odvajati otpad u za to predviđeno mjesto.

Ishodi učenja (8)
1.
izabrati potrebne sastojke za prigotavljanje jela
2.
definirati normativ zadanog jela
3.
objasniti tehnološki postupak prigotavljanja zadanog jela
4.
procijeniti vrijeme prigotavljanja jela u odnosu na vrijeme konzumacije
5.
kombinirati različite tehnološke postupke prilikom prigotavljanja jela
6.
samostalno prigotoviti jelo (hladna predjela, juhe, gotova jela, jela po narudžbi, priloge; zajutrak, ručak, večera)
7.
samostalno rukovati opremom za prigotavljanje jela
8.
pravilno skladištiti i odvajati otpad korišten u prigotavljanju jela
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 197
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.3.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno