Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Verbalna i neverbalna komunikacija u ugostiteljstvu

Razina HKO
4
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Materijalni uvjeti:

  • standardna učionica opremljena računalom i pristupom internetu, LCD projektorom, zvučnicima, zaslonom;
  • specijalizirana učionica;

 

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 6.st. ili 6.sv. HKO-a odgovarajućeg profila

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvariti formalnim obrazovanjem te neformalnim i informalnim učenjem.

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

ZADATAK: Na PowerPoint prezentaciji prikazana je fotografija dvije osobe koje razgovoru. Svaka od osoba ima različit izraz lica, drugačiji položaj ruku kao i položaj tijela. Na temelju fotografija, učenik treba opisati komunikaciju na temelju neverbalnih znakova.

ZADATAK 2: učenici igraju uloge. Učenik 1. u ulozi je konobara, a učenik 2. u ulozi gosta u ugostiteljskom objektu. Učenik 1. treba prilagoditi neverbalnu komunikaciju gostu (učeniku 2) kako bi mogao pravovremeno preuzeti narudžbu, pritom treba prilagoditi ton i boju glasa gostu kojeg poslužuje. Po završetku, učenici zajedno s nastavnikom prolaze kroz greške koje su se dogodile u komunikaciji prilikom preuzimanja narudžbe. 

Ishodi učenja (5)
1.
razlikovati različite oblike i elemente verbalne i neverbalne komunikacije
2.
prepoznati znakove neverbalne komunikacije u razgovoru s gostom
3.
prepoznati šumove u komunikaciji
4.
pravilno interpretirati komunikacijske poruke od gosta
5.
primijeniti elemente verbalne i neverbalne komunikacije u razgovoru s gostom
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 197
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Komunikacija s gostima i suradnicima u skladu s bontonom na materinskom i stranom jeziku
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.3.2023
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno