Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zakonska regulativa u turizmu

Razina HKO
6
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008. i 90/2010.) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009. i 130/2020.).  

 

MATERIJALNI UVJETI: 

Materijalni uvjeti  

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (npr. Windows, Linux, Mac i sl.), radni stolovi i stolci za polaznike i ostalo (npr. zvučnici, LCD ekran/pametna ploča za pisanje, flipchart samostojeća ploča) 

Prostor: standardna učionica prikladne veličine s osiguranim pristupom internetskoj vezi. 

  

KADROVSKI UVJETI: 

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: najmanje razina 7.1 st / 7.1. sv. HKO-a odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa SIU-om mogu biti stečena formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Zadatak: nabrojati zakone koji utječu na obavljanje poslova u turizmu 

Zadatak: navesti načela Globalnog etičkog kodekasa u turizmu 

Zadatak: izdvojiti osnovne odredbe OUZP prilikom prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima 

Projektni zadatak: sastaviti prijedlog privole za obradu osobnih podataka, osmisliti način informiranja gostiju o njihovim pravima u skladu s OUZP te odabrati način obrade osobnih podataka 

Ishodi učenja (5)
1.
analizirati najvažniju zakonsku regulativu iz područja ugostiteljstva i turizma
2.
identificirati provedbene propise koji proizlaze iz zakonske regulative vezene uz organizaciju poslovanja u turističkoj destinaciji
3.
protumačiti načela Globalnog etičkog kodeksa u turizmu
4.
prepoznati osnovne odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) u pogledu prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima
5.
primijeniti odredbe OUZP u prikupljanju i obradi osobnih podataka na razini izvršitelja i voditelja obrade podataka
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Organizator događanja / Organizatorica događanja - 166
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje i organizacija poslovanja u turističkoj destinaciji
Upisan temeljem zahtjeva
Organizator događanja / Organizatorica događanja
Datum upisa
20.12.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno