Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Evaluacija i mjerenje učinka događaja

Razina HKO
6
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008. i 90/2010.) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009. i 130/2020.).  

  

MATERIJALNI UVJETI: 

Materijalni uvjeti za teorijski dio nastave: 

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, radni stolovi i stolci za polaznike i ostalo (npr. zvučnici, LCD ekran/pametna ploča za pisanje, flipchart samostojeća ploča) 

Prostor: standardna učionica prikladne veličine s osiguranim pristupom internetskoj vezi. 

  

Dio ishoda učenja stječe se u svijetu rada, u organizacijama u turizmu i poslovnim subjektima specijaliziranim za pružanje usluga u turizma. 

  

Materijalni uvjeti za praktični dio nastave: 

Oprema: računalo s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristup internetu, uredski stol i stolac 

Prostor: sigurnosno osiguran prostor u destinacijskim menadžmentskim organizacijama, destinacijskim menadžmentskim kompanijama, hotelskim poduzećima, tijelima javne uprave (za turizam). 

  

KADROVSKI UVJETI:

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: 

najmanje razina 6. st / 6. sv HKO-a odgovarajućeg profila

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: 

najmanje razina 6. st / 6. sv HKO-a odgovarajućeg profila s minimalno tri godine radnog iskustva u praksi. 

  

Specifična znanja povezana sa SIU-om mogu biti stečena formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem. 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Zadatak: Polaznik dobiva zadatak da izradi primjer anketnog upitnika kojim će istražiti zadovoljstvo sudionika na konkretnom događanju. Na osnovu dobivenih rezultata treba sastaviti evaluacijsko izvješće za lokalnu samoupravu, koja je događaj naručila. 

 

Ishodi učenja (6)
1.
Navesti metode i instrumente evaluacije događaja
2.
Samostalno izraditi anketni upitnik
3.
Istražiti zadovoljstva dionika u događanju
4.
Navesti metode mjerenja fizičkih i ekonomskih učinaka
5.
Analizirati rezultate istraživanja i mjerenja
6.
Sastaviti evaluacijsko izvješće
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Organizator događanja / Organizatorica događanja - 166
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Kreiranje, promocija i prodaja proizvoda u turističkoj destinaciji
Upisan temeljem zahtjeva
Organizator događanja / Organizatorica događanja
Datum upisa
20.12.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno