Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Planiranje i organizacija događanja

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
10
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008. i 90/2010.) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009. i 130/2020.).  

  

MATERIJALNI UVJETI: 

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, radni stolovi i stolci za polaznike i ostalo (npr. zvučnici LCD ekran/pametna ploča za pisanje, flipchart samostojeća ploča). 

Prostor: standardna učionica prikladne veličine s osiguranim pristupom internetskoj vezi. 

 

Materijalni uvjeti za praktični dio nastave: 

Oprema: računalo s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristup internetu, uredski stol i stolac 

Prostor: sigurnosno osiguran prostor u destinacijskim menadžmentskim organizacijama, destinacijskim menadžmentskim kompanijama, hotelskim poduzećima, tijelima javne uprave (za turizam), turističke zajednice 

 

KADROVSKI UVJETI: 

najmanje razina 6. st / 6. sv HKO-a odgovarajućeg profila

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: 

najmanje razina 6. st / 6. sv HKO-a odgovarajućeg profila s minimalno tri godine radnog iskustva u praksi. 

 

Specifična znanja povezana sa SIU-om mogu biti stečena formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Zadatak: na osnovu zadanih parametara odrediti temu, vrijeme i lokaciju te izraditi hodogram, participirati u izradi financijskog plana i popisa potrebne infrastrukture. 

Ishodi učenja (7)
1.
odrediti mjesto, vrijeme, temu i lokaciju događanja
2.
planirati potencijalne rizike i mjere sigurnosti
3.
definirati aktivnosti prije događaja, tijekom događanja i nakon događanja
4.
izraditi program događanja
5.
odrediti dionike događanja
6.
sudjelovati u izradi financijskog plana događanja
7.
izraditi popis potrebne infrastrukture za organizaciju događanja
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Organizator događanja / Organizatorica događanja - 166
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provedba aktivnosti u turističkoj destinaciji
Upisan temeljem zahtjeva
Organizator događanja / Organizatorica događanja
Datum upisa
20.12.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno