Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Poslovna komunikacija u turizmu

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008. i 90/2010.) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009. i 130/2020.).  

  

MATERIJALNI UVJETI: 

Materijalni uvjeti za teorijski dio nastave: 

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, radni stolovi i stolci za polaznike i ostalo (npr. zvučnici, LCD ekran/pametna ploča za pisanje, flipchart samostojeća ploča) 

Prostor: standardna učionica prikladne veličine s osiguranim pristupom internetskoj vezi. 

  

Dio ishoda učenja stječe se u svijetu rada, u organizacijama u turizmu i poslovnim subjektima specijaliziranim za pružanje usluga u turizma. 

  

Materijalni uvjeti za praktični dio nastave: 

Oprema: računalo s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristup internetu, uredski stol i stolac 

Prostor: sigurnosno osiguran prostor u destinacijskim menadžmentskim organizacijama, destinacijskim menadžmentskim kompanijama, hotelskim poduzećima, tijelima javne uprave (za turizam). 

  

KADROVSKI UVJETI:

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: 

najmanje razina 6. st / 6. sv HKO-a odgovarajućeg profila

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: 

najmanje razina 6. st / 6. sv HKO-a odgovarajućeg profila s minimalno tri godine radnog iskustva u praksi. 

  

Specifična znanja povezana sa SIU-om mogu biti stečena formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Projektni zadatak: Organizatoru događanja stigla je pritužba o nestašici glavnog proizvoda. Na temelju situacije, polaznik dobiva zadatak snimiti videouradak od pet minuta te pokazati pravila poslovnog komuniciranja u zadanoj situaciji kroz konkretan primjer rješavanja situacije.

Ishodi učenja (6)
1.
Analizirati oblike i modele komuniciranja, s posebnim naglaskom na komuniciranje u poslovnom svijetu
2.
Odabrati odgovarajući komunikacijski alat u skladu sa sugovornikom
3.
Pravilno interpretirati neverbalnu komunikaciju sugovornika
4.
Primijeniti metode i principe poslovnog pregovaranja
5.
Objasniti načine rješavanja pritužbi gostiju na pozitivan način.
6.
Objasniti pojam komunikacije i komunikacijskog procesa
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Organizator događanja / Organizatorica događanja - 166
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Poslovna komunikacija i bonton na recepciji smještajnog objekta
Upisan temeljem zahtjeva
Organizator događanja / Organizatorica događanja
Datum upisa
20.12.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno