Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u turizmu

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008. i 90/2010.) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009. i 130/2020.).  

MATERIJALNI UVJETI: 

Materijalni uvjeti za teorijski dio nastave: 

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, radni stolovi i stolci za polaznike i ostalo (npr. zvučnici LCD ekran/pametna ploča za pisanje, flipchart samostojeća ploča) 

Prostor: specijalizirana učionica opremljena računalima s programskom potporom (npr. Windows, Linux, Mac) i pristupom internetu. 

Dio ishoda učenja stječe se u svijetu rada, u organizacijama u turizmu i poslovnim subjektima specijaliziranim za prodaju i pružanje usluga u turizma. 

 

KADROVSKI UVJETI: 

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: najmanje razina 6. st / 6. sv HKO-a odgovarajućeg profila

  

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave:

najmanje razina 6. st / 6. sv HKO-a odgovarajućeg profila s minimalno tri godine radnog iskustva. 

Specifična znanja povezana sa SIU-om mogu biti stečena formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Projektni zadatak: Polaznik dobiva zadatak istražiti i analizirati sportska događanja u zadanoj regiji koristeći suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dobivene podatake, polaznik treba pohraniti i za njih osmisliti objavu na zadanom online kanalu. 

Ishodi učenja (5)
1.
Razlikovati suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije
2.
Analizirati turističko tržište koristeći se društvenim mrežama
3.
Istražiti trendove u turizmu koristeći napredna svojstva tražilica
4.
Pohranjivati datoteke u odgovarajućem formatu
5.
Komunicirati u digitalnom okruženju.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Organizator događanja / Organizatorica događanja - 166
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje i organizacija poslovanja u turističkoj destinaciji
Upisan temeljem zahtjeva
Organizator događanja / Organizatorica događanja
Datum upisa
20.12.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno