Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Vrste događanja

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008. i 90/2010.) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009. i 130/2020.) 

 

MATERIJALNI UVJETI: 

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, radni stolovi i stolci za polaznike i ostalo (npr. zvučnici LCD ekran/pametna ploča za pisanje, flipchart samostojeća ploča) 

Prostor: standardna učionica prikladne veličine s osiguranim pristupom internetskoj vezi. 

 KADROVSKI UVJETI: 

najmanje razina 6. st / 6. sv HKO-a odgovarajućeg profila

Specifična znanja povezana sa SIU-om mogu biti stečena formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Zadatak: na temelju zadanog događanja, polaznik treba odrediti vrstu događanja i ciljnu skupinu te opisati specifičnosti i nabrojati pozitivne i negativne učinke zadanog događanja.

Ishodi učenja (4)
1.
razlikovati vrste događanja
2.
opisati specifičnosti pojedine vrste događanja
3.
navesti pozitivne i negativne učinke koji proizlaze iz organizacije događanja
4.
odrediti ciljnu skupinu sukladno vrsti događanja
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Organizator događanja / Organizatorica događanja - 166
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje i organizacija poslovanja u turističkoj destinaciji
Upisan temeljem zahtjeva
Organizator događanja / Organizatorica događanja
Datum upisa
20.12.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno