Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Proširena stvarnost u videoigrama

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Cjelovita kvalifikacija na razini 1.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupa ishoda učenja u skladu su s Državni pedagoškim standardom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Uz poštivanje odredbi spomenutog standarda, specifični materijalni uvjeti potrebni za stjecanje ishoda skupa ishoda učenja uključuju sljedeće:

●       Učionicu s adekvatnim namještajem i adekvatnim prostorom, opremljenu pločom za pisanje, video projektorom i platnom za projekciju video sadržaja, nastavničkim računalom, računalima za vježbu i internetskom vezom adekvatne brzine.

●       Bežični internetski pristup u prostorima škole, potreban za timski rad i vježbu izvan termina održavanja nastave.

●       Adekvatni sustav za elektroničko učenje i korisničke račune temeljeni na AAI identitetu.

Kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupa ishoda učenja u skladu su s uvjetima propisanima Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Temeljem navedenog, za profesora praktične nastave u strukovnoj školi može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu, razina 7 HKO-a - diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij, odgovarajućeg profila i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom. Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu strukovnoj školi pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom. Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja utvrđenog nastavnim planom i programom.

– Razina 7.1.st – kvalifikacije stečene završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija

– Razina 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

ne razlikuju se od uvjeta za stjecanje

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom. Provjera ishoda učenja vršit će se putem zadataka koje će učenici rješavati tijekom vremena izvođenja predmeta, bodovanim domaćim zadaćama, testovima, usmenim ispitivanjem i projektnim zadacima.

Vrednovanje se izvodi u praktičnom obliku na način da učenik implementira prototip videoigre proširene stvarnosti. Učenik treba kreirati projekt koji omogućava interakciju s hardverom za proširenu stvarnost. Učenik nakon toga treba implementirati mogućnost prikaza objekata proširene stvarnosti. Učenik treba osmisliti razinu videoigre (detektivski scenarij) u kojem igrač ima mogućnost interakcije s različitim objektima iz objektivne stvarnosti, a putem proširene stvarnosti dobiva dodatne informacije o objektima. Igrač treba dobivati bodove za svaku prikupljenu informaciju putem proširene stvarnosti. Na temelju prikupljenih informacija igrač treba moći zaključiti što se dogodilo u prostoru videoigre. Ako uspješno odgonetne tijek događaja tada je savladao razinu videoigre, a ako u tome ne uspije tada mu se omogućava povratak u fazu prikupljanja informacija/dokaza. Na kraju videoigre igraču se ispisuje broj bodova koji se temelji na količini prikupljenih informacija i brzini rješavanja problema.

Ishodi učenja (4)
1.
Opisati hardversku i programsku osnovu tehnologije proširene stvarnosti
2.
Odabrati mehanike igranja za proširenu stvarnost
3.
Implementirati objekte i interakciju u proširenoj stvarnosti
4.
Kreirati prototip videoigre proširene stvarnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Rješavanje problema pomoću algoritama
Upisan temeljem zahtjeva
Proširena stvarnost u videoigrama
Datum upisa
16.12.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno