Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Virtualna stvarnost u videoigrama

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Cjelovita kvalifikacija na Razini 1 - kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupa ishoda učenja u skladu su s Državni pedagoškim standardom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Uz poštivanje odredbi spomenutog standarda, specifični materijalni uvjeti potrebni za stjecanje ishoda skupa ishoda učenja uključuju sljedeće:

●       Učionicu s adekvatnim namještajem i adekvatnim prostorom, opremljenu pločom za pisanje, video projektorom i platnom za projekciju video sadržaja, nastavničkim računalom, računalima za vježbu i internetskom vezom adekvatne brzine.

●       Bežični internetski pristup u prostorima škole, potreban za timski rad i vježbu izvan termina održavanja nastave.

●       Adekvatni sustav za elektroničko učenje i korisničke račune temeljeni na AAI identitetu.

Kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupa ishoda učenja u skladu su s uvjetima propisanima Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Temeljem navedenog, za profesora praktične nastave u strukovnoj školi može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu, razina 7 HKO-a - diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij, odgovarajućeg profila i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom. Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu strukovnoj školi pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom. Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja utvrđenog nastavnim planom i programom.

– Razina 7.1.st – kvalifikacije stečene završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija

– Razina 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

ne razlikuju od uvjeta za stjecanje

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom. Provjera ishoda učenja vršit će se putem zadataka koje će učenici rješavati tijekom vremena izvođenja predmeta, bodovanim domaćim zadaćama, testovima, usmenim ispitivanjem i projektnim zadacima.

Vrednovanje se izvodi u praktičnom obliku na način da učenik implementira prototip videoigre virtualne stvarnosti. Učenik treba kreirati projekt koji omogućava interakciju s hardverom za virtualnu stvarnost. Učenik nakon toga treba implementirati mogućnost kretanja po prostoru mehanikom teleportiranja s jedne lokacije na drugu. Igrač treba moći pokupiti objekt pištolja i ispucavati projektile iz pištolja. Učenik treba kreirati i razinu videoigre na kojoj će se stvarati mete na nasumičnim pozicijama. Zadatak igrača je pogoditi mete projektilima koji se ispucavaju iz pištolja. Neke mete trebaju biti statične, a neke dinamičke (trebaju se micati u prostoru). U slučaju da mete nisu pogođene nakon određenog vremena, trebaju nestati. Svaka pogođena meta treba nestati i igraču donijeti određeni broj bodova. Razina videoigre se sastoji od niza stvorenih meta. Nakon što igrač završi razinu videoigre treba se ispisati broj bodova koje je igrač ostvario.

Ishodi učenja (4)
1.
Odabrati mehanike igranja za virtualnu stvarnost
2.
Implementirati virtualni prostor i interakciju u virtualnoj stvarnosti
3.
Kreirati prototip videoigre virtualne stvarnosti
4.
Opisati hardversku i programsku osnovu tehnologije virtualne stvarnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Rješavanje problema pomoću algoritama
Upisan temeljem zahtjeva
Virtualna stvarnost u videoigrama
Datum upisa
16.12.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno