Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Izrada 3D grafike i animiranje za videoigre

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Cjelovita kvalifikacija na Razini 1 - kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupa ishoda učenja u skladu su s Državni pedagoškim standardom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Uz poštivanje odredbi spomenutog standarda, specifični materijalni uvjeti potrebni za stjecanje ishoda skupa ishoda učenja uključuju sljedeće:

●       Učionicu s adekvatnim namještajem i adekvatnim prostorom, opremljenu pločom za pisanje, video projektorom i platnom za projekciju video sadržaja, nastavničkim računalom, računalima za vježbu i internetskom vezom adekvatne brzine.

●       Bežični internetski pristup u prostorima škole, potreban za timski rad i vježbu izvan termina održavanja nastave.

●       Adekvatni sustav za elektroničko učenje i korisničke račune temeljeni na AAI identitetu.

Kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupa ishoda učenja u skladu su s uvjetima propisanima Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Temeljem navedenog, za profesora praktične nastave u strukovnoj školi može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu, razina 7 HKO-a - diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij, odgovarajućeg profila i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom. Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu strukovnoj školi pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom. Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja utvrđenog nastavnim planom i programom.

– Razina 7.1.st – kvalifikacije stečene završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija

– Razina 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

ne razlikuju od uvjeta za stjecanje

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom. Provjera ishoda učenja vršit će se putem zadataka koje će učenici rješavati tijekom vremena izvođenja predmeta, bodovanim domaćim zadaćama, testovima, usmenim ispitivanjem i projektnim zadacima.

Vrednovanje se izvodi u praktičnom obliku na način da učenik modelira, teksturira, animira i uvozi kreirani modeli i animacije u pogon za razvoj videoigara. Učenik treba izmodelirati lik videoigre čovjekolikog oblika. Procesom UV mapiranja treba na model postaviti odabrane teksture. Učenik nakon toga treba izraditi skelet na kreiranom modelu lika te kreirati četiri animacije: animaciju stajanja na mjestu, animaciju hodanja, animaciju skakanja i animaciju pucanja. Učenik nakon toga treba uvesti kreirani model i animacije u pogon za razvoj videoigara. Osim samog modela lika učenik treba kreirati i nekoliko statičnih objekata koje će izmodelirani lik koristiti u videoigri: šešir, ruksak, pištolj i čizme.

Ishodi učenja (5)
1.
Izraditi 3D modele likova i drugih elemenata videoigre
2.
Teksturirati kreirane 3D modele
3.
Izraditi skelete i animirati 3D objekte videoigre
4.
Integrirati kreirane 3D modele u videoigru
5.
Izraditi statične i interaktivne 3D objekte videoigre
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Izrađivanje animacije i povezivanje 3D modela u virtualno okruženje
Upisan temeljem zahtjeva
Izrada 3D grafike i animiranje za videoigre
Datum upisa
16.12.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno