Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Napredno programiranje videoigara

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
6
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Cjelovita kvalifikacija na Razini 1 - kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupa ishoda učenja u skladu su s Državni pedagoškim standardom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Uz poštivanje odredbi spomenutog standarda, specifični materijalni uvjeti potrebni za stjecanje ishoda skupa ishoda učenja uključuju sljedeće:

●       Učionicu s adekvatnim namještajem i adekvatnim prostorom, opremljenu pločom za pisanje, video projektorom i platnom za projekciju video sadržaja, nastavničkim računalom, računalima za vježbu i internetskom vezom adekvatne brzine.

●       Bežični internetski pristup u prostorima škole, potreban za timski rad i vježbu izvan termina održavanja nastave.

●       Adekvatni sustav za elektroničko učenje i korisničke račune temeljeni na AAI identitetu.

Kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupa ishoda učenja u skladu su s uvjetima propisanima Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Temeljem navedenog, za profesora praktične nastave u strukovnoj školi može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu, razina 7 HKO-a - diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij, odgovarajućeg profila i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom. Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu strukovnoj školi pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom. Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja utvrđenog nastavnim planom i programom.

– Razina 7.1.st – kvalifikacije stečene završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija

– Razina 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

ne razlikuju od uvjeta za stjecanje

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom. Provjera ishoda učenja vršit će se putem zadataka koje će učenici rješavati tijekom vremena izvođenja predmeta, bodovanim domaćim zadaćama, testovima, usmenim ispitivanjem i projektnim zadacima.

Vrednovanje se izvodi u praktičnom obliku na način da učenik implementira prototip videoigre. U videoigri učenik treba implementirati programsku logiku kretanja tenka. Tenk se treba moći rotirati oko svoje osi i kretati naprijed/natrag. Osim toga, tenk treba moći ispucavati projektile s prednje strane tenka (projektil izlazi iz cijevi tenka). Pomicanje tenka se treba provoditi putem tipkovnice, a rotacija cijevi pomicanjem miša. Ispucavanje projektila se treba implementirati na klik lijeve tipke miša. Potrebno je izraditi razinu videoigre po kojoj se igrač može kretati. Na razini treba kreirati prepreke koje igrač treba izbjegavati. Na razini treba kreirati i umjetnu inteligenciju ponašanja dvije vrste neprijatelja. Prva vrsta neprijatelja treba letjeti u zraku u nasumičnim smjerovima i ispaljivati projektile prema poziciji igrača kada se igrač približi neprijatelju. Druga vrsta neprijatelja treba biti statična, a u trenutku kada postoji vidljiva zračna linija do igrača neprijatelj treba ispucavati projektile prema poziciji igrača određenom brzinom. Učenik nakon toga treba nadograditi videoigru s mogućnošću mrežnog igranja. Putem mreže se u videoigru treba moći spojiti još jedan igrač. Igrači trebaju moći zajedno prolaziti i savladavati neprijatelje razine. Cilj razine je savladati sve neprijateljske jedinice. Na kraju razine potrebno je ispisati koliko je koji igrač savladao  neprijateljskih jedinica. U slučaju da svi igrači izgube sve životne bodove, razina se treba resetirati te igrači trebaju moći igrati razinu od početka. Na kraju učenik treba optimizirati objekte videoigre i proces iscrtavanja videoigre kako bi se postiglo barem 60 iscrtavanja videoigre u jednoj sekundi.

Ishodi učenja (4)
1.
Implementirati napredne algoritme ponašanja temeljenog na umjetnoj inteligenciji
2.
Implementirati podršku za mrežno igranje videoigre
3.
Testirati i optimizirati funkcionalnosti videoigre
4.
Implementirati programsku logiku 3D videoigre
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Rješavanje problema pomoću algoritama
Upisan temeljem zahtjeva
Napredno programiranje videoigara
Datum upisa
16.12.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno