Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osnove programiranja videoigara

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
6
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Cjelovita kvalifikacija na razini 1.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupa ishoda učenja u skladu su s Državni pedagoškim standardom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Uz poštivanje odredbi spomenutog standarda, specifični materijalni uvjeti potrebni za stjecanje ishoda skupa ishoda učenja uključuju sljedeće:

●       Učionicu s adekvatnim namještajem i adekvatnim prostorom, opremljenu pločom za pisanje, video projektorom i platnom za projekciju video sadržaja, nastavničkim računalom, računalima za vježbu i internetskom vezom adekvatne brzine.

●       Bežični internetski pristup u prostorima škole, potreban za timski rad i vježbu izvan termina održavanja nastave.

●       Adekvatni sustav za elektroničko učenje i korisničke račune temeljeni na AAI identitetu.

Kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupa ishoda učenja u skladu su s uvjetima propisanima Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Temeljem navedenog, za profesora praktične nastave u strukovnoj školi može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu, razina 7 HKO-a - diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij, odgovarajućeg profila i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom. Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu strukovnoj školi pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom. Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja utvrđenog nastavnim planom i programom.

– Razina 7.1.st – kvalifikacije stečene završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija

– Razina 7.1.sv – kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

ne razlikuju od uvjeta za stjecanje

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom. Provjera ishoda učenja vršit će se putem zadataka koje će učenici rješavati tijekom vremena izvođenja predmeta, bodovanim domaćim zadaćama, testovima, usmenim ispitivanjem i projektnim zadacima.

Vrednovanje se izvodi u praktičnom obliku na način da učenik implementira prototip jednostavne videoigre. U videoigri učenik treba implementirati upravljanje likom videoigre koristeći strelice na tipkovnici. Osim osnovnog kretanja lik igrača treba moći skakati i ispucavati projektile koji mogu nanijeti štetu neprijateljskim jedinicama. Učenik treba kreirati razinu po kojoj će se igrač kretati. Osim statične podloge potrebno je kreirati i pomične platforme. Na razini igrač treba moći pokupiti novčiće koji će povećati broj bodova igrača. Također je potrebno implementirati sustav životnih bodova. Neprijateljske jedinice trebaju moći smanjiti broj životnih bodova igrača, a igrač treba moći pokupiti objekte na razini videoigre koji će vratiti igraču životne bodove. Na razini treba implementirati i umjetnu inteligenciju ponašanja dvije vrste neprijateljskih jedinica. Jedna vrsta neprijatelja treba hodati po platformama lijevo/desno. Kada se igrač približi toj neprijateljskoj jedinici ona se treba većom brzinom kretati u smjeru pozicije igrača. Druga vrsta neprijateljskih jedinica treba stajati na mjestu i treba moći ispucavati projektile u smjeru pozicije igrača. Igrač treba moći savladati neprijateljske jedinice ispucavanjem projektila u njih. Cilj igrača je doći do kraja razine i skupiti što više bodova. U slučaju da igrač izgubi sve životne bodove, razina se treba resetirati te igrač treba igrati razinu od početka.

Ishodi učenja (4)
1.
Osmisliti i implementirati osnovne mehanike videoigre
2.
Implementirati osnovnu programsku logiku videoigara
3.
Implementirati osnove umjetne inteligencije u videoigrama
4.
Izraditi cjelovitu videoigru
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Rješavanje problema pomoću algoritama
Upisan temeljem zahtjeva
Osnove programiranja videoigara
Datum upisa
16.12.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno