Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Pomoćni poslovi u čišćenju i održavanju opreme i inventara u ugostiteljskom objektu

Razina HKO
3
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
8
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

•specijalizirana učionica za ugostiteljstvo

• ugostiteljski objekt

 

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: minimalno razina 6.st. ili 6.sv. HKO-a odgovarajućeg profila

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Jednaki uvjetima potrebnima za stjecanje skupova ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.
Primjer vrednovanja:

Zadatak: Učenik dobiva zadatak da pripremi, očisti - opere pribor za jelo. Učenik treba prema vrsti inventara izabrati sredstvo za pranje, oprati i ispolirati pribor za jelo i pospremiti ga na za to određeno mjesto.

Zadatak: učenik dobiva zadatak opisati postupak pranja, čišćenja i održavanja krupnog i sitnog inventara navesti neka sredstva za pranje, čišćenje i održavanje kao primjer.

 

Ishodi učenja (5)
1.
razlikovati sredstva za pranje, čišćenje i održavanje sitnog inventara
2.
razlikovati sredstva za pranje, čišćenje i održavanje krupnog inventara
3.
koristiti sredstva za pranje, čišćenje i održavanje sitnog inventara i opreme
4.
koristiti sredstva za pranje, čišćenje i održavanje krupnog inventara
5.
izvoditi poslove pranja, čišćenja i održavanja inventara uz nadzor
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 148
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Zaštita zdravlja i okoliša u poslovanju ugostiteljskog objekta
Upisan temeljem zahtjeva
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
30.11.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno