Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Pomoćni poslovi u pripremnim radovima odjela hrane i pića

Razina HKO
3
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
8
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

•specijalizirana učionica za ugostiteljstvo

• ugostiteljski objekt 

 

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: minimalno razina 6.st. ili 6.sv. HKO-a odgovarajućeg profila

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Jednaki uvjetima potrebnima za stjecanje skupova ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.
Primjer vrednovanja:

Zadatak: Nabrojiti pripremne radove u prostorijama za pripremu hrane i za posluživanje gostiju

Zadatak: Nabrojiti pripremne radove u prostorijama za posluživanje gostiju

Zadatak: Učenik dobiva zadatak da u blagovaonici postavi pribor za jelo na stolove za goste na način kako mu je to demonstrirao mentor.

Zadatak: Učenik dobiva zadatak da u konobarskoj pripremnici pripremi pribor za postavljanje na stolove za goste na način kako mu je demonstrirao mentor.

Zadatak: U ugostiteljski objekt dostavljeni su mliječni proizvodi. Učenik, prema nalogu, kontrolira datum valjanosti i priprema robu za skladištenje. Usmenim putem objašnjava važnost pravilnog skladištenja robe. 

 

Ishodi učenja (7)
1.
opisati pripremne radove u prostorijama za pripremu hrane
2.
opisati pripremne radove u prostorijama za posluživanje gostiju
3.
pripremiti radni prostor za pripremu hrane uz nadzor
4.
pripremiti radni prostor za posluživanje gostiju uz nadzor
5.
rukovati alatima, priborom i posuđem u pripremnim radovima
6.
opisati potrebu skladištenja namirnica prema njihovim vrstama u svrhu njihovog očuvanja do upotrebe
7.
pripremiti namirnice za skladištenje
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 148
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Priprema ugostiteljskog radnog procesa
Upisan temeljem zahtjeva
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
30.11.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno