Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zaštita na radu u ugostiteljstvu

Razina HKO
3
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

• specijalizirana učionica za ugostiteljstvo

 

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: minimalno razina 6.st. ili 6.sv. HKO-a odgovarajućeg profila

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

ZADATAK: učenik dobiva za zadatak narezati suhomesnate nareske. Za obavljanje zadatka učenik treba koristiti mesoreznicu. Smješta ju na neklizajuću podologu. Prilikom postavljanja suhomesnatog nareska, koristi zaštitnu ručicu, reže narezak ne dodirujući rotirajući dio stroja. Prilikom izvršavanja zadatka, učenik objašnjava redoslijed izvršavanja zadatka. Po završetku gasi stroj te ga čisti i održava u skladu s pravilima zaštite na radu.

Ishodi učenja (6)
1.
opisati ulogu zaštite na radu
2.
identificirati osnovne izvore opasnosti na radnom mjestu
3.
navesti zaštitna sredstva i opremu potrebnu za sigurno rukovanje alatom i opremom.
4.
primijeniti propise i načela zaštite na radu pri obavljanju poslova u ugostiteljstvu
5.
koristiti odgovarajuću vrstu zaštitnih sredstava prilikom obavljanja svih poslova u ugostiteljstvu
6.
navesti načine higijenskog postupanja prilikom zadobivanja rana, posjekotina, opeklina
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 148
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Upisan temeljem zahtjeva
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
30.11.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno