Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Sredstva i pribor za održavanje higijene radnog prostora

Razina HKO
3
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).
Materijalni uvjeti
• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)
• specijalizirana učionica za ugostiteljstvo


Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: minimalno razina 6.st. ili 6.sv. HKO-a odgovarajućeg profila


Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje pet godina radnog iskustva u struci


Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Jednaki uvjetima potrebnima za stjecanje skupova ishoda učenja

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.


Primjer vrednovanja:
ZADATAK
: Učeniku je ponuđeno više različitih sredstava, alata i pribora za čišćenje radnih površina. Učenik dobiva za zadatak očistiti roštilj. Za izvršavanje zadatka učenik odabire odgovarajuće sredstvo za čišćenje, alat i pribor.

Ishodi učenja (5)
1.
objasniti važnost upotrebe zaštitne opreme prilikom čišćenja
2.
identificirati znakove upozorenja na sredstvima za čišćenje
3.
izabrati sredstva za održavanje higijene i dezinfekciju
4.
koristiti sredstva za čišćenje prema njihovoj namjeni
5.
upotrijebiti zaštitnu opremu i pribor prilikom održavanja higijene radnog prostora
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 148
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Higijena u kuhinji
Upisan temeljem zahtjeva
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
30.11.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno