Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zbrinjavanje otpada

Razina HKO
3
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Materijalni uvjeti za teorijski dio nastave: standardna učionica opremljena računalom i pristupom internetu, LCD projektorom, zvučnicima, zaslonom;

Materijalni uvjeti za praktični dio nastave: Ugostiteljski praktikum uređen prostorima i opremom za posluživanje gostiju;  Praktikum za vježbanje ili ugostiteljski objekt za obavljanje učenja temeljenog na radu/praktične nastave

 

Kadrovski uvjeti:

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: minimalno razina 6.st. iii 6.sv. HKO-a odgovarajućeg profila

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje ) odgovarajućeg profila s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

ZADATAK: U ugostiteljski objekt dostavljeno je svježe voće i povrće. Prilikom izvršavanja zadatka učenik uklanja ambalažu (papir, najlon) i pohranjuje ju u odgovarajuće spremnika. Potom pregledava voće i povrće, uklanja oštećene i neupotrebljive dijelove te ih pohranjuje u spremnike za biorazgradivi otpad i objašnjava važnost razvrstavanja otpada.                                   

Ishodi učenja (5)
1.
razlikovati načine zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada prema njihovim vrstama
2.
zbrinuti otpad prema propisima u svrhu zaštite okoliša
3.
navesti važnost ispravnog zbrinjavanja posebnih vrsta otpada (npr. biorazgradive otpatke i iskorišteno ulje)
4.
navesti posljedice neprimjerenog zbrinjavanja otpada
5.
razdvajati otpad na za to predviđena mjesta
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 148
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Zaštita zdravlja i okoliša u poslovanju ugostiteljskog objekta
Upisan temeljem zahtjeva
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
30.11.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno