Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Poslovna komunikacija u ugostiteljstvu

Razina HKO
4
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Materijalni uvjeti za teorijski dio nastave: standardna učionica opremljena računalom i pristupom internetu, LCD projektorom, zvučnicima, zaslonom   

 

Kadrovski uvjeti:

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: minimalno razina 6.st. ili 6.sv. HKO-a odgovarajućeg profila

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

Vježba: igranje uloga. Učenici podijeljeni na suradnike i vanjske dionike će demonstrirati  komunikaciju, razgovor između različitih dionika na temu poslovne komunikacije prema zadatku (primjer: traženje informacije - pružanje informacije)

Radni zadatak: Nastavnik dodjeljuje učenicima zadatak da samostalno izrade životopis za zanimanje Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica i da osmisle mail koji bi poslali s prijavom za posao, za navedeno zanimanje. Posao učenika jest samostalno istražiti ponude poslova, kreirati životopis i osmisliti email koji bi poslali prema poslodavcu. Nakon izvršavanja radnog zadatka, učenici će prezentirati radni zadatak pred ostatkom razreda. Nastavnik će učenike, prilikom njihove prezentacije, usmjeravati na ključne elemente prilikom prijava za posao i pisanja životopisa.

Ishodi učenja (6)
1.
navesti pravila poslovnog komuniciranja
2.
primijeniti pravila usmenog i pismenog komuniciranja na hrvatskom jeziku
3.
izvršavati zadatke u skladu s poslovnim bontonom i prema nalogu
4.
prikupiti informacije o potrebama tržištu rada u području ugostiteljstva
5.
navesti ključne kompetencije kod predstavljanja na tržištu rada
6.
samostalno izraditi životopis
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 148
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Poslovna komunikacija u ugostiteljstvu
Upisan temeljem zahtjeva
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
30.11.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno