Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Informacijsko-komunikacijska tehnologija u ugostiteljstvu

Razina HKO
3
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki uvjetima za pristupanje stjecanju kvalifikacije.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Materijalni uvjeti za teorijski dio nastave: informatička učionica opremljena računalom i pristupom internetu, LCD projektorom, zvučnicima, zaslonom

 

Kadrovski uvjeti:

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: minimalno razina 6.st. ili 6.sv. HKO-a odgovarajućeg profila

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

Primjer vrednovanja:
ZADATAK: Učenik dobiva zadatak izvršiti praktičnu vježbu na računalu prema uputama nastavnika. Za izvršavanje zadatka učenik treba koristiti internetski preglednik, odabrati odgovarajući digitalni alat i koristiti informacijskokomunikacijsku opremu. Prilikom izvođenja praktične vježbe, učenik treba prilagoditi komunikaciju.

Ishodi učenja (4)
1.
koristiti osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije u ugostiteljskom objektu
2.
pretraživati jednostavne informacije na internetskom pregledniku
3.
primijeniti osnovna komunikacijska pravila u digitalnom okruženju
4.
povezati važnost informacijsko-komunikacijske tehnologije s ugostiteljstvom
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 148
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Organizacija rada u kuhinji
Upisan temeljem zahtjeva
Pomoćni ugostitelj / Pomoćna ugostiteljica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
30.11.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno