Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Otkrivanje i uklanjanje neeksplodiranih i napuštenih minsko-eksplozivnih sredstava

Razina HKO
4
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
6
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Cjelovita kvalifikacija na razini 4.1, usvojen skup ishoda učenja Osnove otkrivanja i uklanjanja neeksplodiranih i napuštenih minsko-eksplozivnih sredstava
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 7.1 st ili 7.1 sv HKO-a odgovarajućeg profila, stručnjaci na poslovima uklanjanja i zbrinjavanja neeksplodiranih i napuštenih minsko-eksplozivnih sredstava s radnim iskustvom od najmanje 5 godina.

 

Materijalni uvjeti:

Učionica opremljena potrebnom školskom opremom, suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima za teorijsku nastavu i za vježbe. Računalo, LCD projektor, platno za projektor, flipchart i stalak, didaktički materijal (slike, modeli, plakati, presjeci, makete).

Poligon koji udovoljava svim didaktičkim i sigurnosnim standardima za provođenje praktičnog dijela obuke te oprema: sredstva za iniciranje (vježbovne DK-8, vježbovna EDK, sporogoreći štapin, šibice), uređaji za električnu struju, minerski kabel, minerska kliješta, imitacija e/n; sporogoreći štapin, vježbovni DK-8, vježbovna EDK, vježbovni detonirajući štapin – 500m, minerska kliješta, izolir trake, surogati e/n, minerski kabal – 500m, uređaji za električnu struju, noževi, unimjer; sredstva za rad na terenu (lopata, motika, ašov, grablje), sredstva za štapinsko paljenje (sporogoreći i detonorajući štapin, detonatorske kapsule, ljepljiva traka, nož, daščica i ostali pribor); sredstva za električno paljenje (minerski kablovi, EDK, OHM metar, uređaj za paljenje i ostali pribor), eksploziv za iniciranje (trotilski meci 200g); ubojna eksplozivna sredstva (MES i NUS) za uništavanje: protupješačke nagazne mine, protupješačke potezne mine, protuoklopne mine, trenutne minobacačke mine, tromblonske mine, ručne bombe trenutno-fugasne granate, protuoklopne rakete ili mine za ručni bacač; protupožarni aparat, sredstva za telekomunikaciju (GSM uređaji), oznake upozorenja (table, pvc trake); sredstva i oprema za pretraživanje radilišta: metaldetektori; surogat PP mine kao mete; dubinski detektor; modeli MES-a, streljiva avio-bombi i zrakoplovnih projektila s inertnim (drvo, gips, plastelin) punjenjima – bez eksplozivnih tvari; oprema za prvu pomoć.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Isti kao i uvjeti potrebni za stjecanje SIU.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom

Primjer vrednovanja:

Napisati smjernice za minimiziranje rizika povezanih s minsko-eksplozivnim sredstvom. Prepoznati minsko-eksplozivna sredstva prema oznakama. Pretražiti područje poligona koristeći opremu. Odrediti siguran pristup minsko-eksplozivnom sredstvu. Uništiti složena minsko-eksplozivna sredstva. Detonirati minsko-eksplozivno sredstvo u fugasi. Zbrinuti minsko-eksplozivno sredstvo. Zbrinuti otpad u skladu s propisima.

Ishodi učenja (9)
1.
Primijeniti metodologiju uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava detonacijom u fugasi
2.
Identificirati minsko-eksplozivno sredstvo prema ex-jugoslavenskim oznakama, NATO sustavom i ruskim sustavom označavanja
3.
Rukovati opremom za traženje ili zbrinjavanje minsko-eksplozivnog sredstva
4.
Izraditi planove za minimaliziranje rizika povezanih s minsko-eksplozivnim sredstvom
5.
Procijeniti stupanj opasnosti od neeksplodiranog minsko-eksplozivnog sredstva
6.
Odrediti siguran pristup neeksplodiranom minsko-eksplozivnom sredstvu
7.
Uništiti složena minsko-eksplozivna sredstva
8.
Zbrinuti minsko-eksplozivno sredstvo
9.
Zbrinuti otpad od minsko-eksplozivnih sredstva na siguran način i u skladu s pozitivnim propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Nadzor i zbrinjavanje eksplozivnih ubojnih sredstava
Upisan temeljem zahtjeva
Otkrivanje i uklanjanje neeksplodiranih i napuštenih minsko-eksplozivnih sredstava
Datum upisa
22.11.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno