Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osnove otkrivanja i uklanjanja neeksplodiranih i napuštenih minsko-eksplozivnih sredstava

Razina HKO
4
Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
6
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Cjelovita kvalifikacija na razini 4.1.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti

Učionica opremljena potrebnom školskom opremom, suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima za teorijsku nastavu i za vježbe. Računalo, LCD projektor, platno za projektor, flipchart i stalak, didaktički materijal (slike, modeli, plakati, presjeci, makete).

Poligon koji udovoljava svim didaktičkim i sigurnosnim standardima za provođenje praktičnog dijela obuke te oprema: sredstva za iniciranje (vježbovne DK-8, vježbovna EDK, sporogoreći štapin, šibice), uređaji za električnu struju, minerski kabel, minerska kliješta, imitacija e/n; sporogoreći štapin, vježbovni DK-8, vježbovna EDK, vježbovni detonirajući štapin – 500m, minerska kliješta, izolir trake, surogati e/n, minerski kabal – 500m, uređaji za električnu struju, noževi, unimjer; sredstva za rad na terenu (lopata, motika, ašov, grablje), sredstva za štapinsko paljenje (sporogoreći i detonorajući štapin, detonatorske kapsule, ljepljiva traka, nož, daščica i ostali pribor); sredstva za električno paljenje (minerski kablovi, EDK, OHM metar, uređaj za paljenje i ostali pribor), eksploziv za iniciranje (trotilski meci 200g); ubojna eksplozivna sredstva (MES i NUS) za uništavanje: protupješačke nagazne mine, protupješačke potezne mine, protuoklopne mine, trenutne minobacačke mine, tromblonske mine, ručne bombe trenutno-fugasne granate, protuoklopne rakete ili mine za ručni bacač; protupožarni aparat, sredstva za telekomunikaciju (GSM uređaji), oznake upozorenja (table, pvc trake); sredstva i oprema za pretraživanje radilišta: metaldetektori; surogat PP mine kao mete; dubinski detektor; modeli MES-a, streljiva avio-bombi i zrakoplovnih projektila s inertnim (drvo, gips, plastelin) punjenjima – bez eksplozivnih tvari; oprema za prvu pomoć.

Kadrovski uvjeti

Najmanje razina 7.1 st ili 7.1 sv HKO-a odgovarajućeg profila, stručnjaci na poslovima uklanjanja i zbrinjavanja neeksplodiranih i napuštenih minsko-eksplozivnih sredstava s radnim iskustvom od najmanje 5 godina.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Isti kao i za stjecanje.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom

Primjer vrednovanja:

Obilježiti radilište na kojem se obavljaju poslovi zbrinjavanja minsko-eksplozivnih sredstava. Izvršiti identifikaciju i ocijeniti postupanje s minsko-eksplozivnim sredstvom. Izabrati sredstva za uništavanje i obaviti uništavanje manje složenih minsko-eksplozivnih sredstava.  Komentirati dokumentaciju koja potvrđuje izvršenje aktivnosti te postupak sanacije radilišta po obavljenim poslovima zbrinjavanja minsko-eksplozivnih sredstava.

Ishodi učenja (10)
1.
Razlikovati preventivne, ograničavajuće i posebne mjere pirotehničke zaštite
2.
Razlikovati vrste eksploziva
3.
Kategorizirati minsko – eksplozivna sredstva
4.
Izraditi štapinske i električne mreže za paljenje eksplozivnih naboja
5.
Identificirati i označiti minsko-eksplozivna sredstva
6.
Uništiti manje složena minsko-eksplozivna sredstva
7.
Kategorizirati sredstva i opremu za pretraživanje radilišta
8.
Analizirati tehničku dokumentaciju koja se vodi u procesu otkrivanja i otklanjanja neeksplodiranih i napuštenih minsko-eksplozivnih sredstava
9.
Primijeniti nacionalne i međunarodne zakonske propise vezane uz neeksplodirana minsko-eksplozivna sredstva
10.
Opisati postupak pružanja prve pomoći osobama stradalim od minsko-eksplozivnih sredstava
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Nadzor i zbrinjavanje eksplozivnih ubojnih sredstava
Upisan temeljem zahtjeva
Osnove otkrivanja i uklanjanja neeksplodiranih i napuštenih minsko-eksplozivnih sredstava
Datum upisa
22.11.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno