Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Mjerenja u instalaciji fotonaponskih sustava

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Stečena kvalifikacija na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:  
Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.
Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, mjernim instrumentima i opremom za vježbe iz elektrotehnike.

Kadrovski uvjeti: 
- najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 
 
Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim, neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Isti

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Izmjeriti digitalnim i analognim instrumentom napon i jakost struje u istosmjernom i izmjeničnom strujnom krugu. U istosmjernom strujnom krugu izmjeriti snagu na trošilu pomoću ampermetra i voltmetra. U izmjeničnom strujnom krugu izmjeriti snagu trošila vatmetrom.

2. Izmjeriti otpor elementa digitalnim i analognim ommetrom. Za vrijeme mjerenja otpora izmjeriti temperaturu dotičnog elementa kontaktnim i beskontaktnim mjeračem temperature.

3. Izmjeriti osvijetljenost zadane površine mjeračem jakosti osvijetljenosti u rasponu 10 do 100.000 luksa te intenzitet ukupnog svjetlosnog zračenja na zadanu površinu instrumentom koji rezultate prikazuje u vatima po metru kvadratnom.

4. U realnim uvjetima (nagib krova ili nagib terena) izmjeriti udaljenost između dvije točke laserskim i ultrazvučnim daljinometrom.

Ishodi učenja (5)
1.
Opisati osnovne pojave, zakone, pravila i veličine iz područja elektrotehnike i njihovu povezanost.
2.
Izmjeriti napon, jakost struje i snagu u električnom strujnom krugu
3.
Izmjeriti otpor i temperaturu
4.
Izmjeriti osvijetljenost površine i intenzitet svjetlosnog zračenja
5.
Izmjeriti udaljenost laserskim i ultrazvučnim daljinometrom
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Montiranje solarnih fotonaponskih sustava
Upisan temeljem zahtjeva
Mjerenja u instalaciji fotonaponskih sustava
Datum upisa
10.10.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno