Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Instalacija fotonaponskih sustava

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečen skup ishoda učenja Mjerenja u instalaciji fotonaponskih sustava
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:
Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.
Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, setovima monokristalinih i polikristaličnih fotonaponskih panela, setovima halogenih reflektora za simulaciju sunčevog zračenja, setovima DC vodiča za fotonaponske panele, setovima otpornika za simulaciju tereta fotonaponskih panela, setovima olovnih i litij-ionskih akumulatora.

Kadrovski uvjeti: 
- najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.
 
Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim, neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Isti.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Definirati i provesti postupak ispitivanja fotonaponskog panela pri različitom osvjetljenju, kutu upada svijetlosti, teretu na izlazu, radnoj temperaturi i stupnju zasjenjenja.

2. Izmjeriti korisnosti pri uključenju fotonaponskog sustava nakon sinkronizacije na električnu javnu mrežu s klasičnim mrežnim pretvaračem i bidirekcijskim pretvaračem. Kod bidirekcijskog pretvarača tokom mjerenja uključiti i kemijske akumulatore kao izvore istosmjernog dijela električnog strujnog kruga. Isti postupak provesti sa otočnim pretvaračem.

3. Samostalno spajanje i puštanje u rad sklopa: fotonaponski panel - DC prekidač (inventorski pretvarač - sinkronizator na mrežu) - mrežno brojilo - mreža.

4. Na zadanim fotonaponskim panelima izmjeriti pojedinačne napone i pojedinačne jakosti struje s uključenim i isključenim bypass i string diodama.

Ishodi učenja (7)
1.
Opisati vrste i karakteristike fotonaponskih panela (amorfni, polikristalični, monokristalični)
2.
Izmjeriti intenzitet osvijetljenosti, iznosa primljene energije i temperature fotonaponskog panela tokom rada na siguran način
3.
Opisati vrste i karakteristike pretvarača i akumulatora u fotonaponskom sustavu
4.
Odrediti faktore efikasnosti mrežnog i otočnog fotonaponskog pretvarača
5.
Odrediti razloge i potrebu za bypass i string diodama unutar fotonaponskog panela
6.
Povezati fotonaponska polja bifilarnim spajanjem istosmjernih vodiča zbog minimizacije štete pri atmosferskom pražnjenju na siguran način
7.
Opisati vrste standardiziranih priključaka fotonaponskih panela (MC4 priključak)
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Montiranje solarnih fotonaponskih sustava
Upisan temeljem zahtjeva
Instalacija fotonaponskih sustava
Datum upisa
10.10.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno