Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Sjetva i sadnja povrća

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Stečena kvalifikacija na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI:

OPREMA: ploča, prijenosno računalo, LCD projektor, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, sheme, crteži, modeli, zidne slike, katalozi o povrćarstvu, ručni alat, pomagala, sjetvene ploče i kontejneri, supstrati za sjetvu, supstrati za presađivanje, uređaji i priključci za sjetvu, uređaji i priključci za sadnju povrtnih kultura.

PROSTOR: standardna učionica, specijalizirana učionica, praktikum, uzgojni proizvodni prostor, klijalište, tunel, plastenik, staklenik, gredica, povrtnjak, parcela za presađivanje povrtnih sadnica

Praktična nastava se izvodi u radnim uvjetima povrtlara/ice u tvrtci/OPG-u s kojim Ustanova ima sklopljen Ugovor o obavljanju učenja temeljenog na radu.

 

KADROVSKI UVJETI

kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: najmanje razina 6 HKO-a odgovarajućeg profila

kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.2 HKO-a, s minimalnim radnim iskustvom od 5 godina u relevantnoj poljoprivrednoj proizvodnji

 
Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

VJEŽBA: Polaznik samostalno ili u grupi priprema tlo na kojem će posaditi svoje sadnice povrća, čisteći ga od drugih neželjenih kultura te tretirajući zemlju ekološki dozvoljenim sredstvima. Samostalno sadi povrtnu kulturu koju namjerava proizvoditi nakon završetka programa ili je već proizvodi na svom OPG-u u kontejnere za sadnju, te prati razvoj sadnice. Polaznik opisuje način na koji se postavljaju nasadi kulture koju je odabrao za zadanu površinu. Također, objašnjava zašto je primijenio odabrani način postavljanja nasada.

Vrednovanje: nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

Ishodi učenja (11)
1.
poznavati supstrate za sjetvu i sadnju te njihove osobine
2.
pripremiti supstrat za sjetvu povrća
3.
usporediti ekološke i konvencionalne načine uzgoja povrća
4.
razlikovati sadnice prema obliku, veličini i vrsti povrtnih kultura
5.
razlikovati hibridno sjeme od sortnog
6.
izračunati količinu sjemena za određenu površinu
7.
provesti odgovarajuću tehniku sjetve za uzgoj presadnica povrća
8.
izvršiti sadnju odabrane povrćarske kulture
9.
izraditi plan plodoreda povrćarske kulture
10.
procijeniti kako, kada i koliko zalijevati presadnice povrtnih kultura
11.
provesti mjere njege i zaštite presadnica odabranih povrćarskih kultura
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provođenje poljoprivredne proizvodnje
Upisan temeljem zahtjeva
Sjetva i sadnja povrća
Datum upisa
27.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno