Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Priprema tla i sadnja voćaka u ekološkoj proizvodnji

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Stečena kvalifikacija na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI:

Učionica, ploča, prijenosno računalo, LCD projektor, PP prezentacije, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, sheme, crteži, modeli, zidne slike, pedološke karte, katalozi sa sortama voćaka, pedološke karte; obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili tvrtka/obrt koji se bavi ekološkom proizvodnjom, preradom i uzgojem voća s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili specijalizirana učionica/praktikum ustanove s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji, opremljena odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

KADROVSKI UVJETI:

- najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 
- strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje pet godina radnog iskustva u voćarstvu
 
Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

Primjer vrednovanja:

Zadatak: Plan pripreme tla i sadnja voćaka

Napraviti plan sadnje voćnjaka koji sadrži vremenski raspored, veličinu i oblik tabli u voćnjaku, izbor sadnog materijala, sorata i podloga dobro opskrbljenih organskim tvarima i mineralnim gnojivima. Obzirom na voćnu vrstu pripremiti tlo za sadnju, provesti osnovnu i dopunsku obradu tla, odabrati sadni materijal i posaditi odabranu voćnu vrstu uz primjenu odgovarajućih strojeva i alata u ekološkom uzgoju.

 

Ishodi učenja (9)
1.
procijeniti pogodnost terena za sadnju ovisno o vrsti ekološke voćarske proizvodnje
2.
razlikovati načine obrade tla i pripreme tla za sadnju voćaka u ekološkom uzgoju ili konvencionalnom uzgoju u voćarstvu
3.
pripremiti teren/tlo za sadnju odabranih sadnica voćaka
4.
provesti proces osnovne obrade tla za održavanje kakvoće ekološke voćarske proizvodnje
5.
primijeniti postupke ekološke gnojidbe prilikom dopunske obrade tla voćnjaka
6.
usporediti ručne i strojne uređaje i postupke rada za osnovnu i dopunsku obradu tla u voćnjaku
7.
izabrati sadni materijal voćaka za ekološki voćnjak
8.
izračunati broj sadnica voćaka ovisno o tehnologiji uzgoja i voćnoj vrsti
9.
izvršiti sadnju odabrane voćne vrste
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provođenje konvencionalne i ekološke biljne proizvodnje
Upisan temeljem zahtjeva
Priprema tla i sadnja voćaka u ekološkoj proizvodnji
Datum upisa
27.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno