Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Planiranje i priprema ekološkog povrtnjaka

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Stečena kvalifikacija na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI:

OPREMA: ploča, prijenosno računalo, LCD projektor, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, sheme, crteži, modeli, zidne slike, katalozi o povrćarstvu

PROSTOR: standardna učionica, specijalizirana učionica

Praktična nastava se izvodi u radnim uvjetima povrtlara/ice u tvrtci/OPG-u s kojim Ustanova ima sklopljen Ugovor o obavljanju učenja temeljenog na radu.

 

KADROVSKI UVJETI:

kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: najmanje razina 7.1 HKO-a odgovarajućeg profila

kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.2 HKO-a, s minimalnim radnim iskustvom od 5 godina u relevantnoj poljoprivrednoj proizvodnji

 

Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim, neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

 

VJEŽBA:

Polaznik dobiva zadatak uzgojiti rajčicu. Za izvršavanje ovog zadatka, polaznik istražuje dubinu tla oslanjajući se na analizu stanja tla te na agroekološke prilike uzgojnog područja, potom određuje mjesto na kojem će se uzgojiti rajčica te primjenjuje odgovarajuće tehnike u obradi tla.

Vrednovanje: nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

Ishodi učenja (5)
1.
razlikovati agroekološke uvjete povrtnih kultura
2.
provesti proces osnovne obrade tla na proizvodnim površinama na ekološki način
3.
provesti dopunsku obradu tla na ekološki način
4.
predložiti mjesto, oblik i veličinu povrtnjaka
5.
predložiti povrtne kulture poštujući agroekološke uvjete
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provođenje konvencionalne i ekološke biljne proizvodnje
Upisan temeljem zahtjeva
Planiranje i priprema ekološkog povrtnjaka
Datum upisa
15.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno