Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Strojevi za ekološku proizvodnju, berbu, pakiranje i preradu povrća

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Stečena kvalifikacija na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI:

OPREMA: ploča, prijenosno računalo, LCD projektor, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, sheme, crteži, modeli, zidne slike, katalozi o povrćarstvu

PROSTOR: standardna učionica, specijalizirana učionica

Praktična nastava se izvodi u radnim uvjetima povrtlara/ice u tvrtci/OPG-u s kojim Ustanova ima sklopljen Ugovor o obavljanju učenja temeljenog na radu.

 

KADROVSKI UVJETI:

kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: najmanje razina 7.1 HKO-a odgovarajućeg profila

kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.2 HKO-a, s minimalnim radnim iskustvom od 5 godina u relevantnoj poljoprivrednoj proizvodnji

 

Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim, neformalnim i informalnim učenjem.

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

VJEŽBA:

Na PowerPoint prezentaciji  prikazane su fotografije različitih strojeva. Polaznici moraju usmeno odgovoriti na pitanje koji se od prikazanih strojeva koristi za ekološku proizvodnju, berbu, pakiranje i preradu povrća.

 

VJEŽBA:

Polaznik mora izraditi prezentaciju na temu: " Proizvodnja i prerada povrća u skladu s ekološkim standardima". 

Vrednovanje: nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

 

Ishodi učenja (7)
1.
razlikovati strojeve za ekološku proizvodnju, berbu, pakiranje i preradu povrća
2.
odabrati ambalažu za ekološki proizvedeno povrće
3.
razlikovati načine prerade prihvatljive za ekološki proizvedeno povrće
4.
pripremiti strojeve i oruđa za pripremu, proizvodnju, berbu, pakiranje i preradu povrća na ispravan i siguran način
5.
predložiti stroj za ekološku proizvodnju, berbu, pakiranje i preradu prema veličini i kapacitetu stroja
6.
procijeniti važnost temeljnih značajki strojeva u proizvodnji, berbi, pakiranju i preradi povrća
7.
preispitati utjecaj strojeva na radni učinak i kvalitetu rada
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provođenje poljoprivredne proizvodnje
Upisan temeljem zahtjeva
Strojevi za ekološku proizvodnju, berbu, pakiranje i preradu povrća
Datum upisa
15.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno