Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Tehnologija uzgoja ljekovitog bilja

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Završena osnovna škola (razina 1 prema HKO)
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti:

Učionica, ploča, prijenosno računalo, LCD projektor, PP prezentacije, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, sheme, crteži, modeli, zidne slike, CD-ovi, DVD-ovi i klasična/interaktivna ploča, „botanički ključ“, slike, crteži, ilustracije uzoraka bilja, katalozi o bolestima i štetnicima, pribor, alati i uređaji za osnovnu i dopunsku obradu tla; obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili tvrtka/obrt koji se bavi ekološkom proizvodnjom i/ili preradom ljekovitog bilja s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili specijalizirana učionica/praktikum ustanove s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji, opremljena odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

Kadrovski uvjeti:

kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: najmanje razina 7.1 HKO-a (300 ECTS)  odgovarajućeg profila.

kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: Učenje temeljeno na radu – najmanje razina 4.2 HKO-a s minimalnim iskustvom rada 5 godina. 

Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem..

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

Primjer vrednovanja:

Zadatak:

Polaznik izvodi pravilnu pripremu tla za postavljanje nasada ljekovite biljke koju je sam izabrao i koju će u budućnosti proizvoditi na svojem OPG-u. Provodi osnovnu i dodatnu obradu tla potrebnu za izabranu ljekovitu biljku uz odgovarajuću gnojidbu tla. Polaznik bira alate ili strojeve za provođenje tih aktivnosti i obrazlaže svoj izbor.

Ishodi učenja (9)
1.
razlikovati agrotehničke mjere za ekološki uzgoj ljekovitog bilja
2.
izdvojiti metode pripreme tla za proizvodnju ljekovitog bilja prema pravilima ekološke proizvodnje
3.
izvesti pravilnu pripremu tla sukladno vrsti ljekovitog bilja
4.
koristiti alate i uređaje za ekološku obradu tla sukladno vrsi ljekovitog bilja
5.
izabrati vrstu razmnožavanja sukladno ekološkim uvjetima uzgoja ljekovitog bilja
6.
razlikovati specifične zahtjeve ekološke sjetve/sadnje ljekovitog bilja
7.
definirati vremenske odmake i rokove sadnje i sjetve ljekovitog bilja
8.
primijeniti postupke gnojidbe tla sukladno odabranoj vrsti ljekovitog bilja
9.
razlikovati načine navodnjavanja i odvodnje prema vrsti ljekovitog bilja
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provođenje konvencionalne i ekološke biljne proizvodnje
Upisan temeljem zahtjeva
Tehnologija uzgoja ljekovitog bilja
Datum upisa
15.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno