Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Prerada i primjena ekološki prerađenog ljekovitog bilja

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Završena osnovna škola (razina 1 prema HKO)
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti:

klasična i/ili specijalizirana učionica, uz korištenje didaktičkih sredstava potrebnih za izvođenje nastavnih cjelina (uporaba računala, LCD projektora, CD-a, DVD-a i klasične/interaktivne  ploče, uzorci bilja, pribor, alati i uređaji za obradu i preradu bilja, izolaciju ekstrakta i sušenje te dobivanje pripravaka - ekstrakata, konzerviranje bilja - uređaj ili stroj za sušenje bilja, vibracijska sita i cikloni, separator, kondenzator, mlinovi s čekićima, sita). 

Kadrovski uvjeti:

kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: najmanje razina 7.1 HKO-a (300 ECTS)  odgovarajućeg profila.

kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.2 HKO-a s minimalnim iskustvom rada 5 godina. 

Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

Primjer vrednovanja:

Zadatak: Prema zadanoj vrsti ljekovitog bilja polaznik opisuje postupak izdvajanja eteričnog ulja i hidrolata iz zadane biljne vrste, potrebnu količinu ljekovite biljne vrste te opisuje postupak ukoliko se destilira svježa ili sušena biljna masa, očekivano vrijeme trajanja destilacije, očekivanu količinu eteričnog ulja i hidrolata za zadanu vrstu.

Polaznici podijeljeni u parove zatim provode postupak izdvajanja eteričnih ulja i hidrolata iz prirodnih sirovina biljnog podrijetla (kamilica), te opisuju postupak pospremanja/odlaganja destilirane mase i konzerviranje destilatora.

Ishodi učenja (9)
1.
objasniti primjenu ekoloških preparata od ljekovitog bilja u farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji
2.
opisati standarde kakvoće ljekovitih vrsta bilja i biljnih prerađevina
3.
nabrojiti ekološke postupke obrade i prerade ljekovitog bilja
4.
odabrati ekološku tehnologiju dorade i sušenja ljekovitog bilja
5.
provoditi postupke izdvajanja eteričnih ulja, hidrolata i ekstrakata
6.
opisati karakteristike i primjenu eteričnih ulja dobivenih od ljekovitog bilja
7.
razlikovati alate i uređaje za preradu ljekovitog bilja na ekološki način
8.
sastaviti popis potrebnih optimalnih uvjeta skladištenja ekološki prerađenog ljekovito bilja
9.
predložiti prodajne kanale za plasiranje ekološki prerađenog ljekovitog bilja
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provođenje operativnih poslova i agrotehničkih zahvata u biljnoj i/ili stočarskoj proizvodnji
Upisan temeljem zahtjeva
Prerada i primjena ekološki prerađenog ljekovitog bilja
Datum upisa
15.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno