Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osnove proračunskog računovodstva

Razina HKO
4
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti: projektor, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, radni stolovi s računalima za polaznike, potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima s pristupom internetu i instaliranim servisima, alatima i aplikacijama potrebnim za izvođenje nastave. Računala (učionička i osobna računala polaznika) trebaju zadovoljavati tražene preduvjete za odvijanje online i multimedijske nastave.

 

Kadrovski uvjeti: najmanje razina 7.1 HKO-a (300 ECTS) odgovarajućeg profila.

 

Specifična znanja povezana sa SIU-om mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Jednaki materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnima za stjecanje/vrednovanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1.       Opis radne situacije i/ili projektnog zadatka:

Polaznik na temelju pripremljenog zadatka analizira obveznike primjene proračunskog računovodstva.

 

Pravilna izvedba zadatka (metodičke upute):  Nastavnik priprema zadatak u kojem predlaže različite proračunske odnosno izvanproračunske korisnike. Polaznik odabire jednog proračunskog i jednog izvanproračunskog korisnika te na temelju svog primjera polaznik određuje: status proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika, elemente za upis u pripadajući Registar korisnika proračuna i kriterije kategorizacije obveznika primjene proračunskog računovodstva.

 

Polaznik izrađuje izvještaj u kojem uspoređuje statuse korisnika proračuna, kriterije za upis u Registar korisnika proračuna i elemente kategorizacije kriterija obveznika proračunskog računovodstva.

 

Nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

Ishodi učenja (6)
1.
objasniti temeljne odredbe i načela proračunskog računovodstva
2.
kategorizirati obveznike primjene proračunskog računovodstva
3.
razlikovati zakonske propise, pravilnike i standarde za planiranje i izvršavanje proračuna
4.
komentirati položaj proračuna, proračunskog korisnika i utjecaj na konsolidirani plan proračuna
5.
povezati pripadajuće pravilnike o proračunskom računovodstvu i računskom planu sa Zakonom o proračunu
6.
razlučiti važnost proračunskih klasifikacija u konsolidiranom procesu planiranja, izvršavanja i računovodstvenog evidentiranja
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
SK Knjigovođa / Knjigovotkinja (djelomična kvalifikacija) - 56
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Pripremanje i organiziranje računovodstvenih poslova
Upisan temeljem zahtjeva
Osnove proračunskog računovodstva
Datum upisa
15.9.2022
Vrijedi do
21.9.2022
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno