Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Gospodarenje otpadom u ugostiteljskom poslovanju

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
razina 4.1 HKO
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti

• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča); specijalizirana učionica ugostiteljstva

 

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. 

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

Vježba 1: Polaznik dobiva zadatak analizirati koncept cjelovitog gospodarenja otpadom. Potom istražuje mogućnosti smanjivanja otpada nastalog u ugostiteljskom objektu na konkretnom primjeru. Po završetku usmenim putem prezentira osmišljeni prijedlog rješenja.

 

Vrednovanje: Nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak

Ishodi učenja (7)
1.
Smanjiti količinu otpada ponovnom uporabom
2.
Voditi sustav odvajanja otpada
3.
Objasniti ciljeve gospodarenja otpadom
4.
Kategorizirati vrste otpada prema svojstvima i mjestu nastanka u ugostiteljskom objektu
5.
Planirati postupanje otpadom nastalim u ugostiteljskom poslovanju
6.
Objasniti posljedice djelovanja otpada na okoliš
7.
Predložiti mjere za smanjivanje otpada u ugostiteljskom poslovanju
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kuhar specijalist prilagođenih oblika prehrane / Kuharica specijalistica prilagođenih oblika prehrane - 224
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada u skladu s održivim razvojem
Upisan temeljem zahtjeva
Gospodarenje otpadom u ugostiteljskom poslovanju
Datum upisa
14.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno