Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Praćenje rasta i njega voćaka

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Stečena kvalifikacija na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI:

Učionica, ploča, prijenosno računalo, LCD projektor, PP prezentacije, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, sheme, crteži, modeli, zidne slike, pedološke karte, katalozi sa sortama voćaka, pedološke karte; obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili tvrtka/obrt koji se bavi ekološkom proizvodnjom, uzgojem i preradom voća s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili specijalizirana učionica/praktikum ustanove s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji, opremljena odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

KADROVSKI UVJETI:

- najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 
- strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje pet godina radnog iskustva u voćarstvu
 
Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

 

Primjer vrednovanja:

Zadatak 1 : Izraditi kalendar voćnjaka sa ekološkim mjerama njege

Polaznik dobiva zadatak ustanoviti fenofazu rasta i razvoja određene voćne vrste u zadanom voćnjaku tijekom vegetacijskog perioda. Tijekom zadanog perioda promatra promjene u voćnjaku i bilježi fiziologiju voćaka i ekološke utjecaje (cvatnja, rast i razvitak ploda; odnos prema vodi, svjetlosti i temperaturi), sustave uzgoja (podizanje voćnjaka; mineralna ishrana; uzgojni oblici; fiziološke osnove reza, regulacija rasta i rodnosti) uz analiziranje i predlaganje postupaka provođenja mjera njege u voćnjaku u ekološkom uzgoju voća u odnosu na konvencionalni; pisanim ili usmenim putem.

 

Zadatak 2: Provođenje zimske rezidbe određene voćne vrste u zadanom voćnjaku

Polaznik dobiva zadatak primijeniti pravilnu ekološku pomotehničku mjeru zimske rezidbe određene voćne vrste u zadanom voćnjaku ovisno o starosti voćnih nasada  (rezidba za formiranje uzgojnog oblika; rezidba u rodu i rezidba u cilju pomlađivanja voćnjaka).

 

Ishodi učenja (9)
1.
razlikovati pomološka svojstva i kakvoću plodova pojedinih voćnih vrsta
2.
procijeniti fenofaze rasta i razvoja voćaka
3.
povezati osnovne fiziološke procese rasta i rodnosti voćaka
4.
razlikovati načine razmnožavanje voćaka, cijepljenje, rez i uzgojne oblike
5.
usporediti provođenje mjera njege u voćnjaku u ekološkom (ekološka agrotehnika obrade tla i gnojidba) i konvencionalnom uzgoju voća
6.
provesti rezidbu voćnjaka u razdoblju mirovanja
7.
ustanoviti povezanost cvatnje, oplodnje i plodonošenja u tekućoj i narednoj vegetacijskoj godini veznih za određenu voćnu vrstu
8.
izdvojiti postupke prorjeđivanja plodova u ekološkom voćarstvu
9.
izraditi plan mjera njege mladih voćnjaka na ekološki način
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provođenje konvencionalne i ekološke biljne proizvodnje
Upisan temeljem zahtjeva
Praćenje rasta i njega voćaka
Datum upisa
14.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno