Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Prerada proizvedenog voća

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Stečena kvalifikacija na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI:

Učionica, ploča, prijenosno računalo, LCD projektor, PP prezentacije, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, sheme, crteži, modeli, zidne slike, pedološke karte, katalozi sa sortama voćaka, pedološke karte; obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili tvrtka/obrt koji se bavi ekološkom proizvodnjom, preradom i uzgojem voća s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili specijalizirana učionica/praktikum ustanove s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji, opremljena odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

KADROVSKI UVJETI:

- najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 
- strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje pet godina radnog iskustva u voćarstvu
 
Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

 

Primjer vrednovanja:

Zadatak : Polaznik samostalno ili u grupi priprema odabranu voćnu vrstu za preradu, obavlja pripremne radove te objašnjava organizaciju procesa prerade s naglaskom na količinu, izabranu tehnologiju i vrstu strojeva za provođenje procesa prerade izabranog voća.

Ishodi učenja (9)
1.
analizirati kvalitetu svježeg voća za preradu
2.
razlikovati jednostavne operacije prerade voća uzgojenog u ekološkoj proizvodnji
3.
pratiti, u suradnji s voditeljem proizvodnog procesa organizaciju procesa prerade voća obzirom na količinu voća, izabranu tehnologiju i vrstu strojeva
4.
provesti jednostavni postupak prerade odabrane voćne vrste
5.
preporučiti načine prerade viškova voća
6.
skladištiti prerađene proizvode od voća na odgovarajući način u skladu s ekološkim standardima i sustavima kvalitete
7.
odabrati odgovarajuću ekološki prihvatljivu ambalažu za pakiranje prerađevina od voća
8.
razlikovati oblike etiketiranja ekoloških proizvoda od voćnih prerađevina
9.
usporediti načine plasiranja voća i voćnih prerađevina do kupaca
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provođenje operativnih poslova i agrotehničkih zahvata u biljnoj i/ili stočarskoj proizvodnji
Upisan temeljem zahtjeva
Prerada proizvedenog voća
Datum upisa
14.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno