Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Berba povrća

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Stečena kvalifikacija na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI:

OPREMA: ploča, prijenosno računalo, LCD projektor, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, sheme, crteži, modeli, zidne slike, katalozi o povrćarstvu, ručni alat, pomagala, ambalaža za berbu, uređaji i priključci za berbu, kombajn za povrće

PROSTOR: standardna učionica, specijalizirana učionica, praktikum, uzgojni proizvodni prostor

Praktična nastava se izvodi u radnim uvjetima povrtlara/ice u tvrtci/OPG-u s kojim Ustanova ima sklopljen Ugovor o obavljanju učenja temeljenog na radu.

 

KADROVSKI UVJETI:

kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: najmanje razina 6 HKO-a odgovarajućeg profila

kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.2 HKO-a, s minimalnim radnim iskustvom od 5 godina u relevantnoj poljoprivrednoj proizvodnji

 

Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim, neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

 

VJEŽBA:

Polaznici su podijeljeni u više grupa. Svaka grupa dobiva zadatak organizirati berbu jedne kulture po vlastitom izboru, odrediti vrijeme berbe, izabrati pristup i opisati organizaciju procesa berbe. Po završetku, svaka od grupa prezentirat će izrađeni zadatak. 

Vrednovanje: nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

Ishodi učenja (11)
1.
usporediti ručno vađenje povrća sa strojnim vađenjem povrća
2.
klasificirati zrelo povrće spremno za berbu od nezrelog ili prezrelog
3.
primijeniti pravilan način berbe ovisno o načinu uzgoja povrća
4.
odabrati odgovarajuću ambalažu za pakiranje povrća
5.
odrediti zrelost ploda
6.
samostalno odabrati plodove za berbu
7.
analizirati oštećenost plodova
8.
opisati postupke razdvajanja povrća
9.
prilagoditi ambalažu za očuvanje kakvoće i svježine povrća
10.
izvršiti berbu povrća prema cilju proizvodnje i potrebama tržišta
11.
izračunati urod s jedinice površine
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provođenje konvencionalne i ekološke biljne proizvodnje
Upisan temeljem zahtjeva
Berba povrća
Datum upisa
14.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno