Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Ekološka proizvodnja voća

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Stečena kvalifikacija na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI:

Učionica, ploča, prijenosno računalo, LCD projektor, PP prezentacije, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, sheme, crteži, modeli, zidne slike, pedološke karte, katalozi sa sortama voćaka, pedološke karte; obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili tvrtka/obrt koji se bavi ekološkom proizvodnjom, preradom i uzgojem voća s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili specijalizirana učionica/praktikum ustanove s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji, opremljena odgovarajućim nastavnim sredstvima.

KADROVSKI UVJETI:

- najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 
- strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje pet godina radnog iskustva u voćarstvu
 
Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

 

1. primjer vrednovanja:

Zadatak: Izrada skice nasada voćnjaka

Nakon dobivenih materijala sa koracima izrade skice različitih nasada voćnjaka potrebno je usmeno objasniti važnost planiranja i uređenja prostora za proizvodnju voća na ekološki način te opisati namjenu i oblikovanje prostora voćnjaka ovisno o izboru vrste sorta voća i vrsti terena. Nakon usmenog izlaganja polaznik na terenu uspoređuje fizički izgled dvaju različitih voćnjaka te objašnjava kakvi su agroekološki uvjeti na zadanom terenu. Prema njima izabire odgovarajuću vrstu voćne kulture i samostalno izrađuje skicu nasada voćaka, uz odabir ekološke tehnike uzgoja odabrane voćne kulture na zadanom terenu. 

 

2. primjer vrednovanja:

Problemski zadatak: Izabrati skice voćnjaka sa rasporednom redova i sadnih mjesta koje odgovaraju zakonima i pravilnicima ekološke proizvodnje voća

 

Ishodi učenja (8)
1.
razlikovati građu i fenološki ciklus voćaka
2.
ustanoviti povezanost metoda ekološkog uzgoja voća na određenom lokalitetu sa ekološkim čimbenicima za uzgoj određene voćne vrste
3.
samostalno izraditi skicu nasada voćaka
4.
odabrati i planirati vrste i sorte voćaka za uzgoj na ekološki način s obzirom na agroklimatske uvjete uzgoja
5.
izdvojiti ekološke tehnike uzgoja za voćne vrste
6.
provesti agrotehničke uzgojne mjere i zahvate u skladu s biodinamičkom proizvodnjom voća
7.
koristiti alat i strojeve za rad u voćnjaku poštujući mjere zaštite pri radu
8.
provoditi proces proizvodnje voća kontinuirano prema zakonima i pravilnicima koji reguliraju ekološku proizvodnju voća
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provođenje poljoprivredne proizvodnje
Upisan temeljem zahtjeva
Ekološka proizvodnja voća
Datum upisa
14.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno