Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Berba voća

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Stečena kvalifikacija na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI:

Učionica, ploča, prijenosno računalo, LCD projektor, PP prezentacije, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, sheme, crteži, modeli, zidne slike, pedološke karte, katalozi sa sortama voćaka, pedološke karte; obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili tvrtka/obrt koji se bavi ekološkom proizvodnjom, preradom i uzgojem voća s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili specijalizirana učionica/praktikum ustanove s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji, opremljena odgovarajućim nastavnim sredstvima.

OPREMA: ručni alat, pomagala, ambalaža za berbu, uređaji i priključci za berbu i/ili mehanizirani berači

KADROVSKI UVJETI:

- najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 
- strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje pet godina radnog iskustva u voćarstvu
 
Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

 

Primjer vrednovanja:

Zadatak: Polaznik samostalno procijenjuje i odabire plodove sezonskog voća za berbu. Odabire način berbe odabranog sezonskog voća (strojno/ručno), provodi berbu i sortira voće za vrijeme berbe (odvaja plodove po veličini, razvijenosti, boji, zdravstvenom stanju i stupnju oštećenja). Završno, polaznik analizira i prezentira stupanj oštećenja plodova, te predlaže način ambalažiranja za daljnju namjenu ubranog voća.

Ishodi učenja (9)
1.
ustanoviti zrelost i kvalitetu plodova pojedinih vrsta voća
2.
procijeniti vrijeme berbe pojedinih vrsta voća obzirom na dospjelost i dozrelost plodova
3.
provesti berbu, čišćenje i sortiranje sezonskog voća
4.
identificirati nedostatke kvalitete plodova nakon berbe i njihove uzroke
5.
povezati optimalni rok berbe sa uvjetima čuvanja plodova najznačajnijih voćnih vrsta
6.
usporediti utjecaj ručnog i strojnog branja voća na rodnost i kvalitetu plodova
7.
samostalno odabrati plodove za berbu
8.
analizirati stupanj oštećenja plodova
9.
izdvojiti odgovarajuću ambalažu ovisno o namjeni ubranog voća (tržište, skladištenje ili prerada)
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provođenje konvencionalne i ekološke biljne proizvodnje
Upisan temeljem zahtjeva
Berba voća
Datum upisa
14.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno