Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Ekološka zaštita u voćarstvu

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Stečena kvalifikacija na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

MATERIJALNI UVJETI:

Učionica, ploča, prijenosno računalo, LCD projektor, PP prezentacije, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, sheme, crteži, modeli, zidne slike, katalozi o bolestima i štetnicima; obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili tvrtka koja se bavi ekološkom proizvodnjom voća s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili  specijalizirana učionica/praktikum ustanove s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji; opremljena odgovarajućim nastavnim sredstvima

OPREMA: prskalica (ručno nošena, leđno nošena i/ili traktorska), atomizer

KADROVSKI UVJETI:

- najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 
- strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje pet godina radnog iskustva u voćarstvu
 
Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

 

Primjer vrednovanja: Predložiti primjenu ekološki prihvatljivih organskih spojeva za zaštitu voćaka

Prema pokazanim fotografijama polaznik dijagnosticira o kojem se štetniku radi te uz pomoć portala Ministarstva poljoprivrede određuje način tretiranja sukladan ekološkoj poljoprivredi, predlaže pristup suzbijanja štetnika i primjenjuje ekološki prihvatljiv pripravak za zaštitu voćaka

 

Ishodi učenja (10)
1.
prepoznati bolesti i štetnike u voćarskoj proizvodnji
2.
usporediti osjetljivost određenih voćnih vrsta na probleme s štetnicima i bolestima
3.
objasniti postupke prevencije i kontrole bolesti i štetnika tijekom ekološkog uzgoja voća
4.
razlikovati ekološka sredstva dopuštena za primjenu kod ekološke zaštite voćaka
5.
primijeniti ekološke pristupe suzbijanja štetnika na različitim uzgojenim sortama voća
6.
pratiti zdravstveno stanje voćaka i promjene izazvane štetnim organizmima
7.
koristiti i održavati odgovarajuće strojeve i uređaje prilikom ekološke zaštite voćaka
8.
prepoznati korove u nasadima
9.
izraditi, u suradnji s nadređenima, program ekološkog zbrinjavanja aktivne zaštitne tvari i infektivnog otpada u voćnjaku
10.
provoditi prskanje voćaka ekološkim pripravcima za zaštitu i ojačavanje bilja
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, organiziranje i provođenje mjera u fitomedicini
Upisan temeljem zahtjeva
Ekološka zaštita u voćarstvu
Datum upisa
14.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno