Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Ekološki faktori proizvodnje ljekovitog bilja

Razina HKO
4
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Završena osnovna škola (razina 1 prema HKO)
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti:

klasična učionica, uz korištenje didaktičkih sredstava potrebnih za izvođenje nastavnih cjelina (prijenosno računalo, LCD projektor, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, sheme, modeli, LCD projektor, CD-ovi, DVD-ovi i klasična/interaktivna  ploča, „botanički ključ“, slike, crteži, ilustracije uzoraka bilja);obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili tvrtka/obrt koji se bavi ekološkom proizvodnjom i/ili preradom ljekovitog bilja s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili specijalizirana učionica/praktikum ustanove s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji, opremljena odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

Kadrovski uvjeti:

kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: najmanje razina 7.1 HKO-a (300 ECTS)  odgovarajućeg profila.

kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: Učenje temeljeno na radu – najmanje razina 4.2 HKO-a s minimalnim iskustvom rada 5 godina. 

Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Vrednovanje: Skup ishoda učenja i pripadajući ishodi provjeravaju se pisano i/ili usmeno, vrednovanjem postupaka i rezultata rješavanja radne situacije / projektnih aktivnosti / usmene prezentacije i/ili pisanog rada i/ili mapom radova, a na temelju unaprijed definiranih elemenata i kriterija vrednovanja (analitičke i holističke rubrike za vrednovanje).

 

Primjer vrednovanja:

 

Projektni zadatak: Postojeći OPG planira proširiti svoju djelatnost na ljekovito bilje te je potrebno napraviti plan proizvodnje i isti plan predstaviti putem prezentacije ili seminarskog uratka. U planu je potrebno naglasiti najvažnije odrednice ekološke proizvodnje ljekovitog bilja, navesti minimalno tri prijedloga ljekovitog bilja za koje se predlaže početak proizvodnje, argumentirati prijedloge koristeći svojstva i specifičnosti proizvodnje te tehnološke postupke proizvodnje imajući na umu propisane standarde i normative.

Ishodi učenja (6)
1.
povezati vrste ljekovitog bilja sa različitim ekološkim staništima regija Republike Hrvatske
2.
razlikovati ekološke faktore koji utječu na proizvodnju ljekovitog bilja
3.
procijeniti ekološki potencijal u proizvodnji ljekovitog bilja
4.
izdvojiti odgovarajuću tehnologiju sukladno potrebama ekološke proizvodnje ljekovitog bilja
5.
odabrati alate, uređaje i opremu za ekološku proizvodnju ljekovitog bilja
6.
isplanirati proces kontinuirane suradnje s kontrolnim tijelom prema Pravilniku o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Provođenje poljoprivredne proizvodnje
Upisan temeljem zahtjeva
Ekološki faktori proizvodnje ljekovitog bilja
Datum upisa
9.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno