Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Iskorištavanje i upotreba ostataka hrane u gastronomiji

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Razina 4.1 HKO
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti

• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

• specijalizirana učionica za kuharstvo s potrebnom opremom, priborom, strojevima i uređajima, sredstvima i potrebnim živežnim namirnica

• kuhinja s potrebnom opremom, priborom, strojevima i uređajima, sredstvima i potrebnim živežnim namirnica

 

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

 

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

 

Opis radne situacije i/ili projektnog zadatka:
Tijekom sedam dana polaznici sakupljaju otpad od hrane u tri odvojena spremnika prema izvorima nastanka: tijekom skladištenja i čuvanja hrane, tijekom pripreme i posluživanja te nakon konzumacije („otpad s tanjura”). Pismenim putem bilježe pripadajuće informacije o razlogu i sadržaju bacanja, odnosno o vrsti hrane koja je odbačena kao otpad. Cilj je ustanoviti gdje i zašto nastaje otpad. Polaznik prema nalogu kuhara dobiva zadatak kreirati jelo od otpada koji nastaje od ostataka hrane.

 

Vrednovanje:
Nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

 

 

 

Ishodi učenja (7)
1.
Definirati koncept zero waste kuhinje
2.
Identificirati vrstu i količinu otpada koji nastaju u kuhinji
3.
Planirati količinu namirnica prema planu rada ugostiteljskog objekta
4.
Napraviti jelo od neiskorištenih ostataka hrane
5.
Identificirati kritične točke u kuhinji gdje se stvara najviše otpada od hrane
6.
Prilagoditi skladištenje ostataka hrane za njihovu ponovnu upotrebu
7.
Prepoznati višak hrane koja bi se ponovno mogla upotrijebiti za kreiranje obroka
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kuhar specijalist prilagođenih oblika prehrane / Kuharica specijalistica prilagođenih oblika prehrane - 224
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Izrada jela
Upisan temeljem zahtjeva
Iskorištavanje i upotreba ostataka hrane u gastronomiji
Datum upisa
9.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno