Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Priprema jela za posebne oblike prehrane

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Razina 4.1 HKO
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti

• standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

• specijalizirana učionica za kuharstvo s potrebnom opremom, priborom, strojevima i uređajima, sredstvima i potrebnim živežnim namirnica

• kuhinja s potrebnom opremom, priborom, strojevima i uređajima, sredstvima i potrebnim živežnim namirnica

 

Kadrovski uvjeti za teorijski dio nastave: minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 

Kadrovski uvjeti za praktični dio nastave: najmanje razina 4.1 HKO-a (trogodišnje srednjoškolsko strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. 

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupova ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupova ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

Opis radne situacije i/ili projektnog zadatka:

Zadatak 1: Polaznik dobiva zadatak samostalno izraditi meni za posebni oblik prehrane uvažavajući nutritivnu i energetsku vrijednost namirnice.

Zadatak 2: Polaznik dobiva zadatak samostalno odabrati namirnice prema prethodno izrađenom meniju te izraditi jelo za posebni oblik prehrane. 

 

Vrednovanje:
Nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

Ishodi učenja (8)
1.
Utvrditi nutritivnu i energetsku vrijednost namirnica
2.
Klasificirati namirnice u skupine prema podrijetlu za posebne oblike prehrane
3.
Izraditi meni za posebne oblike prehrane
4.
Pripremiti jelo od ekološki uzgojenih namirnica
5.
Kreirati jela za različite dobne skupine i grupe korisnika
6.
Kreirati jela bez upotrebe alergena (gluten, mlijeko, jaja itd.)
7.
Kreirati jela bez upotrebe namirnica životinjskog podrijetla
8.
Kreirati jela sa smanjenom količinom soli i bez upotrebe masnoće
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
- - -
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjena elemenata prehrambene tehnologije i nutricionizma kod izrade jela
Upisan temeljem zahtjeva
Priprema jela za posebne oblike prehrane
Datum upisa
9.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno