Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Radne vježbe iz elektrotehnike

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a. Prethodno stečeni skup ishoda učenja: SIU Primjena zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u radionici i SIU Osnove elektrotehnike.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

 • standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)
 • specijalizirana učionica za kućne instalacije opremljena didaktičkom opremom
 • specijalizirana učionica za izvođenje vježbi iz elektrotehnike
  • demonstracijski stol s okvirima za panele, instrumente i energetskom
   jedinicom
  • demonstracijski instrumenti: ampermetri, voltmetri, vatmetri i osciloskop
 • Postizanje dijela ishoda ostvaruje se kod poslodavca koji posjeduje propisani radni prostor i opremu.

Kadrovski uvjeti

 • nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija i iz sektora Elektrotehnika i računarstvo
 • strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija i iz sektora Elektrotehnika i računarstvo, s najmanje 5 godina radnog iskustva

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja:

Zadatak: Nabrojati osnovne električne veličine, njihove mjerne jedinice. Navesti električne mjerne uređaje koje koristimo za mjerenje njihovih vrijednosti.

2. primjer vrednovanja:

Zadatak: Navesti alat za spajanje električnih uređaja u kućnim instalacijama i opisati ispravan način rukovanja navedenim alatom vodeći računa o zaštiti od strujnog udara.

3. primjer vrednovanja:

Zadatak: Izvršiti pripremu za spajanje elektrotehničkih i elektroničkih uređaja, odabrati postupak, potrebnu opremu i izvesti spoj. Prikladnim načinom mjerenja, izmjeriti električne veličine komponenta u svrhu utvrđivanja njihove ispravnosti.

Nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

Ishodi učenja (9)
1.
Navesti osnovne električne veličine i jedinice za njihovo mjerenje s primjerima primjene u strojarskim instalacijama
2.
Izvesti radove na vodovima i kabelima u svrhu njihove pripreme za spajanje
3.
Obaviti poslove spajanja elektrotehničkih uređaja u strojarskim instalacijama
4.
Izmjeriti električne veličine na dijelovima uređaja i sustava u svrhu utvrđivanja njihove ispravnosti
5.
Ispitati ispravnost mjernih osjetila i pretvornika u automatiziranim sustavima strojarskih instalacija
6.
Napraviti zaštitno izjednačavanje potencijala
7.
Odabrati prikladnu nadstrujnu zaštitu s obzirom na snagu i tehničke osobine uređaja i sustava
8.
Provesti sve propisane mjere zaštite na radu u području elektrotehnike
9.
Savjesno postupati u pogledu ekonomičnosti i ekološke svijesti s elektrotehničkim materijalima
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Instalater kućnih instalacija / Instalaterka kućnih instalacija (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 110
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Upisan temeljem zahtjeva
Instalater kućnih instalacija / Instalaterka kućnih instalacija (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
7.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno