Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Instalacije sustava za grijanje i regulacija grijanja

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjet pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja je posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO-a.
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

 • standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika, projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)
 • specijalizirana učionica za kućne instalacije opremljena didaktičkom opremom
 • specijalizirana učionica/radionica/praktikum
  • kompleti standardnoga i specijalnog alata, uređaji i oprema za instalacijske tehnike
  • zidovi za instalacije cijevnih sustava i armatura
  • zidovi za montažu sanitarnih uređaja, raznih vrste plamenika i slično
  • zidovi sa instalacijama sustava obnovljivih izvora energije

Kadrovski uvjeti

 • nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. primjer vrednovanja:

Zadatak: Odabrati i montirati grijaća tijela u zadanom prostoru prema proračunu toplinskih gubitaka i zadanim parametrima grijanja tako da se zadovolji uravnoteženost grijaćih tijela i uspostave svi uvjeti kvalitetnog zagrijavanja tog prostora.

2. primjer vrednovanja:

Zadatak: Opisati način montaže i nabrojati elemente koji se nalaze u razvodnom ormariću podnog grijanja te opisati postupak regulacije pojedinačnog kruga.

3. primjer vrednovanja:

Zadatak: Objasniti razliku regulacije prema unutrašnjoj i vanjskoj temperaturi i nabrojati tri načina regulacije termostatom u sustavu centralnog grijanja. Napraviti shematski prikaz spajanja termostata u sustav za tri navedena načina regulacije.

Nastavnik, pomoću unaprijed definiranih kriterija, vrednuje izrađeni zadatak.

Ishodi učenja (9)
1.
Rasporediti ogrjevna tijela u prostoriji
2.
Izračunati dimenzije pri postavljanju nosača ogrjevnih tijela prema normama
3.
Izvesti mjerenje i obilježavanje točaka postavljanja grijaćeg tijela
4.
Osmisliti mjesto postavljanja razvodnog ormarića
5.
Analizirati mogućnost povezivanja razvodnog ormarića s elementima instalacije za grijanje
6.
Dimenzionirati i odabrati ogrijevna tijela
7.
Objasniti toplinsko uravnoteženje ogrijevnih tijela
8.
Objasniti princip rada pojedinih regulacijskih komponenti
9.
Povezati i ožičiti elemente regulacije grijanja
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Instalater kućnih instalacija / Instalaterka kućnih instalacija (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 110
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Postavljanje instalacija
Upisan temeljem zahtjeva
Instalater kućnih instalacija / Instalaterka kućnih instalacija (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
7.9.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno